Sorodne objave

 

Med vzpostavljanjem javnega reda na neprijavljenem množičnem protestnem shodu 5. oktobra 2021 v Ljubljani so policisti prisilna sredstva uporabili strokovno in zakonito, je ocenila petčlanska strokovna komisija. Je pa strokovna komisija v poročilu opozorila tudi na določene nepravilnosti.

Komisijo je po shodu imenoval generalni direktor policije, da bi celovito preverila vse okoliščine uporabe prisilnih sredstev, med drugim tudi sredstev zoper množico (vodni curek, konjenica, posebna motorna vozila ter plinska in druga sredstva za pasivizacijo na podlagi 90. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije).

Poročilo komisije z dne 24. novembra 2021 objavljamo v celoti, anonimizirano je le v delu, kjer so navedeni osebni podatki in kjer sta opisani taktika in metodika dela policije, kar je v skladu s Pravilnikom o zaščiti podatkov policije varovan podatek: Poročilo komisije za preveritev uporabe prisilnih sredstev