Sorodne objave

 

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so danes opravljali 11 hišnih preiskav v zasebnih in poslovnih prostorih na območju Ljubljane zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (po II. in I. odstavku 240. člena KZ-1 v zvezi s 37. členom KZ-1), ki sta ga osumljeni dve fizični osebi, ter kaznivega dejanja pranja denarja (po I. do III. odstavku 245. člena KZ-1 v zvezi s 37. členom KZ-1 in v zvezi z 38. členom KZ-1), katerega je osumljenih pet fizičnih oseb.

Kaznivih dejanj je osumljenih skupno 5 fizičnih oseb. Nobeni osebi ni odvzeta prostost.

Pri izvajanju hišnih preiskav sodeluje 34 preiskovalcev. Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo RS.

20211221 143947

Kot je v današnji izjavi povedala dr. Petra Grah Lazar, direktorica Nacionalnega preiskovalnega urada, preiskovalci NPU obravnavajo sum kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti zoper dve fizični osebi. Sum se nanaša na oškodovanje gospodarske družbe, ki sta jo fizični osebi obvladovali preko lastništva poslovnih deležev in poslovodnih funkcij. Z različnimi finančnimi transakcijami iz oškodovane družbe na novoustanovljeno družbo in drugo družbo, ki ju je obvladoval eden od osumljencev, je bila pridobljena premoženjska korist v višini 1.240.000 evrov. Gre za znesek, ki izvira iz dela prejete kupnine od prodaje nepremičnine oškodovane družbe v letu 2017. Iz zadnjih dveh družb so bila v letih od 2017 do 2020 izvršena številna nakazila različnim pravnim in fizičnim osebam v skupnem znesku 1.040.000 evrov.

S finančnimi transakcijami je ena osumljena oseba med drugim odkupovala tudi terjatve od upnikov treh družb z namenom, da se nad temi družbami ne prične stečajni postopek, temveč se potrdi postopek poenostavljene prisilne poravnave.

Preiskovalci nadalje obravnavajo sum kaznivega dejanja pranja denarja zoper pet fizičnih oseb, saj je bil v nadaljevanju del navedenega zneska, v višini 1.040.000 evrov, ki je bil pridobljen s kaznivim dejanjem zlorabe položaja, večkrat dvignjen v gotovini, s čimer se je poskušalo zakriti dejanski izvor teh sredstev.

Za kaznivo dejanje zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti je predpisana kazen zapora od enega do osmih let, za kaznivo dejanje pranja denarja pa je predpisana kazen zapora do osmih let in denarna kazen.