Sorodne objave

 

Policisti Specializirane enote avtocestne policije Ljubljana so pretekli teden pri svojem delu preverili tudi tri avtobuse in njihove voznike, ki so opravljali šolske prevoze otrok. Pri vseh so odkrili številne napake, ki bi lahko resno ogrozile varnost tako učencev v avtobusih kot ostalih prometnih udeležencev. 

Vozniki brez predpisanih usposabljanj in odmorov, eden delal že 17. dan zapored

Med preverjanjem podatkov o vožnji, delu in počitkih so policisti ugotovili, da dva voznika nista imela predpisanih tedenskih počitkov, eden od voznikov pa je bil brez prostega dneva v službi kar 17 dni zapored. Eden izmed treh voznikov ni bil dodatno strokovno usposobljen za opravljanje prevozov potnikov v notranjem prometu. 

IMG 1591

Preperelo podvozje vozila, s katerim je prevoznik vozil šolske otroke

Zamaščen motor, neustrezen sistem za zaviranje, izrabljene pnevmatike, preperelo podvozje – eno od vozil le dan prej uspešno opravilo tehnični pregled

Ker je bil med postopkom podan sum, da avtobusi niso tehnično brezhibni, so policisti za vse tri avtobuse odredili izredni tehnični pregled pri pooblaščeni organizaciji za tehnične preglede. Tam so ugotovili številne tehnične pomanjkljivosti, med drugim tudi kritične napake, ki so se nanašale na neustrezen krmilni mehanizem in sistem za zaviranje. Dva avtobusa sta bila v nasprotju s predpisi opremljena z večjim številom sedežev, kot dovoljujejo podatki v prometnem dovoljenju. Na nekaterih sedežih je bil poškodovan mehanizem za pripenjanje varnostnega pasu, zato otroci med vožnjo na njih niso mogli biti varno pripeti. Na dveh avtobusih je bilo močno poškodovano in preperelo podvozje, zamaščen motor vozila, ki je puščal olje, odkrili pa so še številne druge tehnične pomanjkljivosti, vključno z neustreznimi oz. izrabljenimi pnevmatikami.

Policisti so med postopkom presenečeno ugotovili, da je eden izmed teh avtobusov le dan pred kontrolo uspešno opravil obdobni tehnični pregled pri pooblaščeni organizaciji, kjer niso ugotovili nobenih nepravilnosti.

IMG 4434

Voznikom visoke globe, prevozniku odločba o prekršku, nadzor tudi nad delom pooblaščenih organizacij za tehnične preglede

Na podlagi vseh ugotovitev je inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za infrastrukturo pri zakonitem zastopniku pravne osebe še isti dan opravil podrobnejši in obsežnejši inšpekcijski pregled.

Policisti so po zaključeni preiskavi voznikom glede na število kršitev izrekli globe v zneskih od 1.800 od 3.280 evrov. Zoper pravno osebo bodo začeli s hitrimi postopki z izdajo odločbe o prekršku,  obvestili pa bodo tudi druge pristojne organe za nadzor pooblaščenih organizacij za tehnične preglede.