Sorodne objave

 

Zaradi podaljšanega vikenda in praznikov tako pri nas kot v nekaterih sosednjih državah so bile naše ceste pretekli konec tedna prometno izjemno obremenjene. Zaradi visokega tveganja za poslabšanje prometne varnosti smo v petek, 12. avgusta 2022, izvedli poostren nadzor tovornih vozil in avtobusov.

IMG 1973

Rezultat nadzora: ustavili 59 tovornih vozil in dva avtobusa, ugotovili 49 kršitev

Nadzor je potekal na avtocestnih počivališčih Kompolje, Log in Torovo, in sicer med 3. in 13. uro. V tem času smo ustavili in kontrolirali 59 tovornih vozil ter 2 avtobusa.

Izvedeni so bili naslednji ukrepi: 6 opozoril, izdanih je bilo 35 glob (od tega 20 slovenskim voznikom in 15 tujim), za 7 kršitev bo uveden hitri prekrškovni postopek zoper pravne osebe, eni tuji fizični in pravni osebi je bila na kraju izdana odločba o prekršku.

Vozniki vozili tudi, ko jim je tahograf beležil čas počitka

Pri slovenskem vozniku, ki je vozil za slovensko podjetje, je bila ugotovljena manipulacija tahografa, saj je voznik pripeljal na točko nadzora v času, ko mu je tahograf beležil čas počitka. Za vozilo je bil odrejen izredni pregled tahografa, na katerem so iz vozila izgradili tahograf in senzor gibanja, ki bo poslan na nadaljnjo analizo. Zoper voznika in pravno osebo sledi ustrezen ukrep po prejeti potrditvi manipulacije.

Tudi pri tujem vozniku, državljanu Slovaške, ki je opravljal vožnjo za tuje podjetje, je bila ugotovljena manipulacija tahografa, saj je tudi ta voznik na točko nadzora pripeljal v času, ko mu je tahograf beležil čas počitka. Za vozilo je bil odrejen izredni pregled tahografa, na katerem so iz vozila izgradili tahograf in senzor gibanja. V tehnični delavnici so ugotovili predelavo na senzorju, ki je omogočala vozniku uporabo te manipulacije, s katero je ponaredil, uničil ter prikril podatke, zabeležene na njegovo kartico. Vozniku je bila na kraju vročena odločba o prekršku v znesku 5.000 evrov, za pravno osebo pa v znesku 26.000 evrov. Pravna oseba pa bo poleg tega morala plačati še stroške postopka v višini 3.100 evrov.

En voznik pod vplivom drog, drugi pod vplivom alkohola, tretji med vožnjo gledal film

Pri slovenskem vozniku tovornega vozila z nameščenimi trajnimi preskusnimi tablicami so policisti ugotovili kršitev, saj za njihovo uporabo ni imel ustreznega dovoljenja, ki ga voznik potrebuje za vsakokratno vožnjo s tovrstnimi tablicami. Poleg tega je voznik vozil pod vplivom prepovedanih drog, zaradi česar mu je bil odrejen strokovni pregled, ki ga je voznik odklonil.

Policisti so ustavili tudi slovenskega voznika, ki je delal za slovensko podjetje in vozil pod vplivom alkohola. Indikator alkohola je pokazal 0,26 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Eden od voznikov pa je spregledal celotno prometno signalizacijo, ki je voznike usmerjala na nadzorno točko. Ko je v zadnjem trenutku komaj varno ustavil, so policisti ugotovili, da je med vožnjo gledal film in sploh ni bil pozoren na dogajanje na vozišču. Vozniku je bila izrečena globa v višini 410 evrov in 3 kazenske točke.

Številne kršitve voznikov na mednarodnih relacijah

Pri več voznikih, ki so pretežno opravljali mednarodne prevoze, je bilo ugotovljenih več kršitev nespoštovanja predpisanih dnevnih časov voženj, dovoljene tedenske kvote delovnih ur, dnevnih in tedenskih počitkov, nepravilne uporabe preklopnih mehanizmov, neopravljenega ročnega vnosa v tahografu, ki potrjuje voznikov delovni čas itd. V petih primerih tovor ni bil pravilno naložen in pritrjen, zaradi česar je bilo ukrepano zoper voznike in tudi prevozna podjetja. Trije vozniki pa so prekoračili hitrost.

V poostrenem nadzoru sodelovalo več služb

Poostren nadzor na avtocesti je izvedla Uprava avtocestne policije s patruljami Specializirane enote avtocestne policije Ljubljana, Postaje prometne policije Ljubljana in Specializirane enote za nadzor državne meje. Zaradi boljše učinkovitosti dela in celovite izvedbe postopkov so v poostrenem nadzoru sodelovali tudi Inšpektorat RS za delo, Inšpektorat RS za infrastrukturo, Finančna uprava RS, cestninski nadzor DARS d. d., izvajalec tehtanja ter slovenska predstavnica v Evropskem organu za delo.