Sorodne objave

 

"Slovenska policija z učinkovitim mednarodnim sodelovanjem uspešno obvladuje tihotapljenje prepovedanih drog," je bilo slišati ob včerajšnjem začetku 8. dvodnevne konference delovne skupine Pompidou s področja boja proti tihotapljenju prepovedanih drog na letališčih, ki smo jo skupaj s Svetom Evrope organizirali v slovenski policiji.

DSCN0642

Mednarodne konference v Ljubljani se udeležuje 30 strokovnjakov – policistov in carinikov iz 15 držav (Albanija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Grčija, Severna Makedonija, Črna gora, Kosovo, Srbija, Madžarska, Romunija, Turčija, Belgija in Slovenija), ki se na letališčih srečujejo s problematiko prepovedanih drog, s poudarkom na zahodnobalkanski ruti.

Lobnikar

Konferenco je s pozdravnim nagovorom odprl državni sekretar dr. Branko Lobnikar in pri tem dejal, da nezakonita trgovina s prepovedanimi drogami na letališčih znotraj EU narašča, kar je tesno povezano tudi s povečano rabo poštnih in kurirskih storitev za distribucijo prepovedanih drog. "Preiskovanje teh kaznivih dejanj, posameznikov in kriminalnih združb je precejšen izziv za slovensko policijo, ki pa ga še zlasti z učinkovitim mednarodnim sodelovanjem uspešno obvladuje," je pohvalil delo slovenskih kriminalistov državni sekretar.

Udeležencem sestanka je zaželel plodno izmenjavo mnenj in izkušenj, da bi lahko čim uspešneje opravljali svoje delo. Pri tem se namreč soočajo tudi z različnimi ovirami: od različnih zakonodajnih okvirov do logističnih in drugih ovir. "Konferenca je zato zelo pomembna za razvoj nadaljnjih operativnih ukrepov in krepitev mednarodnega sodelovanja pri boju proti tihotapljenju prepovedanih drog," je sklenil dr. Lobnikar.

PredsedujociPompidou

Predsedujoči delovni skupini iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Mišo Radovančevič

Skupinska fotografija Pompidou

Slovenska policija se zaveda pomena Pompidoujeve skupine Sveta Evrope. Operativno sodelovanje med policijo in drugimi organi pregona je koristno, močna povezanost ter ažurno in stalno sodelovanje vseh vpletenih pa so ključnega pomena pri preiskovanju tovrstnih kaznivih dejanj.

Ključni vidiki za učinkovito, na dokazih osnovano politiko na področju drog, so multidisciplinaren, vsedružben in uravnotežen pristop ob spoštovanju človekovih pravic. Obseg in zapletenost dela na operativni ravni sta se v zadnjih letih močno povečala, saj gre za kriminalistične preiskave izjemnih mednarodnih razsežnosti. Izmenjava informacij, novi načini, izmenjava dobrih praks, usposabljanja, nadgradnja in nenehno iskanje novih možnosti pa so del uspešnega boja proti tihotapljenju prepovedanih drog, tudi na letališčih.

Povezane vsebine

Odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj