Sorodne objave

 

V sodelovanju z Inšpektoratom RS za okolje in prostor (IRSOP) smo policisti med letošnjimi zimskimi in poletnimi počitnicami izvedli sedemnajst poostrenih nadzorov nad nedovoljeno vožnjo v naravnem okolju.

Shutterstock 1234404571 FotoByMaxpro

Skupni nadzori inšpektorjev in policistov so bili namenjeni predvsem osveščanju, opozarjanju in preprečevanju nezakonitega ravnanja, ki ima za posledico poškodbe naravnega okolja in ogrožanje habitatov rastlinskih in živalskih vrst. Dodatno je policija sama v času zimskih počitnic obravnavala 18 in med poletnimi počitnicami 237 kršitev zaradi vožnje, ustavljanja ali parkiranja vozil na motorni pogon v naravnem okolju.

Letos opravljenih 17 skupnih nadzorov na terenu

Inšpektorji za okolje in naravo so skupaj s policisti, ki imajo pristojnost in tudi možnost učinkovitejše zaustavitve vozečega kolesarja, motorista ali avtomobilista, letos opravili 17 nadzorov na terenu. Zoper kršitelje so uvedli devet prekrškovnih postopkov, sedmim so izrekli opozorilo, enemu pa je bil izdan plačilni nalog zaradi kršitve zaznane na družbenih omrežjih, in sicer:

  • na skupnem nadzoru na območju Pohorja in Kop, na lokaciji Kaštivnikovo sedlo uvedeni štirje prekrškovni postopki zoper kolesarje;
  • na območju Rogle je bila kršitev v zvezi z vožnjo v naravnem okolju zaznana tudi preko družbenih omrežij (spletni posnetek organiziranja voženj v naravnem okolju). V uvedenem prekrškovnem postopku je bil izdan plačilni nalog;
  • na Primorskem se je nadzor izvajal na lokacijah Palškega jezera, Palčje–Klenik, Šilentabor, Vremščica, proge downhill Kastelec-Socerb, proge downhill Črnotiči-Podpeč Loka in proge downhill Korte-Šared. Opozorila so bila izrečena v sedmih primerih, v petih primerih pa je bil uveden prekrškovni postopek;
  • policija je na območju Policijske uprave Celje zasegla cross motorno kolo, a ne kot posledica vožnje v naravnem okolju, pač pa vožnje v cestnem prometu brez vozniškega dovoljenja in registracije oziroma zavarovanja (kršitelji ni bilo mogoče dokazati vožnje v naravnem okolju),
  • policisti so ugotovili tudi nekaj kršitev drugih predpisov, pri čemer velja izpostaviti primere nedovoljenega kampiranja (19 primerov) in posamezne primere nedovoljenega odlaganja odpadkov.

Kot ugotavljajo na IRSOP, je prisotnost in ukrepanje zoper kršitelje v konkretnem času poostrenega nadzora odvisna od številnih okoliščin in dejavnikov, pa tudi od vrste vozila, s katerim kršitelj ogroža naravo. Prav tako se vozniki motornih vozil, kot so kros motorji in štirikolesniki, postopku pogosto izognejo oziroma pobegnejo, identifikacija vozil pa je zaradi njihovega neevidentiranja močno otežena.

Akcija namenjena tudi osveščanju in opozarjanju o negativnih posledicah nedovoljene vožnje v naravnem okolju

Odkrivanje in ukrepanje zoper kršitelje vožnje v naravnem okolju je le del akcije poostrenih nadzorov vožnje v naravnem okolju. Drugi del akcije pa je osveščanje, opozarjanje ljudi na posledice oziroma negativne vplive nedovoljene vožnje na naravno okolje, pa tudi spodbujanje k podajanju prijav oziroma informacij o kršitvah in kršiteljih iz njihovega lokalnega okolja.

Ker organizatorji nadzorov ugotavljajo, da večina obiskovalcev naravnega okolja slabo pozna določbe Zakona o ohranjanju narave (ZON), del akcije namenijo seznanjanju obiskovalcev narave z veljavno zakonodajo in s pravili vožnje z motornimi vozili in kolesi v naravnem okolju. Najbolj je bilo treba ozaveščati planinske pohodnike, ki se vozijo in parkirajo na nekategoriziranih cestah, ki niso namenjene za javni cestni promet.

Število kršitev zaradi vožnje v naravnem okolju se povečuje

Podatki o obravnavanih kršitvah policije kažejo, da se število kršitev vožnje v naravnem okolju od leta 2018 stalno povečuje. Celoletne številke pa zadnja tri leta presegajo 500 kršitev. Policisti v naravnem okolju zaznavajo vse večjo prisotnost motornih vozil, veča se tudi število električnih koles. Več je tudi divjih oziroma neuradnih kolesarskih "downhill" prog.

Veliko kršitev je storjenih v gozdu (kršitve določil Zakona o gozdovih), zato so se v nadzore nad vožnjo v naravnem okolju vključevali tudi lovci, predstavniki Zavoda za gozdove, inšpektorji Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, nadzorniki Triglavskega narodnega parka ter občinski redarji.

Povezane vsebine

Čez poletje bomo policisti izvajali poostrene nadzore nad nedovoljeno vožnjo v naravnem okolju

Sporočilo Inšpektorata RS za okolje in prostor: Poostren nadzor nad vožnjo v naravnem okolju v letu 2022