Sorodne objave

 

V četrtek in petek, 17. in 18. novembra 2022, v Portorožu poteka mednarodna konferenca direktorjev policij, ki je usmerjena predvsem v krepitev izmenjave informacij in sodelovanja policij v regiji, da bi čim bolj uspešno preprečevali organizirani kriminal in poslovni model kriminalnih tihotapskih združb.

Za učinkovito preprečevanje nezakonitih migracij je pomembno dobro sodelovanje držav. Zato na Ministrstvu za notranje zadeve in v slovenski policiji v zadnjih mesecih intenzivno delamo skupaj z državami na zahodnobalkanski poti in vsemi sosednjimi državami in krepimo mednarodno sodelovanje.

20221118 091030

Mednarodne konference, ki jo je s svojim nagovorom odprla ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar, se udeležujejo direktorji policij iz Slovenije, Srbije, Hrvaške, BiH, Črne gore, Severne Makedonije, Kosova, Avstrije, Italije in Madžarske ter predstavniki agencij Europol, Frontex in DCAF.

Od marca letos se na območju Zahodnega Balkana, predvsem po poti iz Srbije, preko Madžarske v Avstrijo in v druge države članice EU, povečuje migrantski val. Del poti tega migracijskega vala gre seveda tudi preko Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Slovenije in naprej. Slovenija je tranzitna država, kar pomeni, da migranti ne ostajajo v Sloveniji.

DSC 0066

Video: Izjava ministrice za notranje zadeve mag. Tatjane Bobnar

Video: Izjava v. d. generalnega direktorja policije mag. Boštjana Lindava

"Od vsega začetka izvajamo zelo aktivno mednarodno sodelovanje, ki je bistveno za upravljanje in obvladovanje migracij," je povedala ministrica. Tako vodstvo notranjega ministrstva kot vodstvo policije je imelo v zadnjih tednih in mesecih številna dvostranska srečanja. Vodstvo policije se tudi neprestano srečuje in operativno sodeluje z vodstvi policij vseh sosednjih držav, tj. Hrvaške, Italije, Avstrije, Madžarske, tudi širše z BiH in Srbije.

Danes poteka mednarodna konferenca šefov policij držav Brdo procesa z namenom še aktivnejšega in še uspešnejšega dela na področju preprečevanja tihotapljenja ljudi.

Ministrica je tudi povedala, da beležimo povečanje nezakonitih prehodov državne meje zlasti na račun državljanov, ki jih v preteklih letih ni bilo, in sicer Burundija, Indije in Kube. Zato smo pred tedni na Evropsko komisijo poslali predlog, da z državami Zahodnega Balkana doseže uskladitev vizumske liberalizacije z vizumsko ureditvijo držav EU. "To je Srbija konec oktobra za državljane Burundija in Tunizije že storila. Operativno že beležimo manjše število nezakonitih prehodov teh državljanov,« je še povedala ministrica za notranje zadeve mag. Tatjana Bobnar in ob tem poudarila, da smo na Evropsko komisijo naslovili tudi pobudo, da v državah izvora stori, kar je mogoče v smeri razvojne pomoči, spoštovanja človekovih pravic in preprečevanja tihotapstva ljudi.

"Današnja konferenca je še ena od mnogih aktivnosti, ki jih izvaja Slovenija oz. slovensko notranje ministrstvo in policija. Posebej moram poudariti, da tako Ministrstvo za notranje zadeve kot slovenska policija vsakodnevno spremljata stanje na področju migracij, prilagajata svoje aktivnosti in svoje naloge. In to zelo intenzivno mednarodno sodelovanje je ravno ena od teh nalog," je še poudarila Bobnarjeva. Kot je še dodala, je "današnje srečanje generalnih direktorjev policij, ki smo ga napovedali že pred tedni in se danes odvija v Portorožu, namenjeno takojšnji izmenjavi operativnih podatkov med policijami, zlasti z namenom preprečevanja tihotapljenja ljudi."

20221118 095029

V. d. generalnega direktorja policije mag. Boštjan Lindav pa je izpostavil, da imajo organizirane kriminalne skupine pomemben vpliv na fenomen migracij, saj odigrajo izredno veliko vlogo pri tihotapljenju migrantov in beguncev s kriznih območij po celotni poti zahodnobalkanske rute do ciljnih držav: "Pri tem izkoriščajo težave ljudi, ki so se iz takšnih ali drugačnih okoliščin odločili iti na to tvegano pot, izkoriščajo jih v finančnem smislu, saj obračajo velike vsote denarja. Namen današnje konference je oblikovati konkretno pobudo, kako na celotni regiji Zahodnega Balkana oblikovati kontaktne točke in njihovo mrežo za izmenjavo podatkov ravno s področja delovanja organiziranih kriminalnih skupin. Verjamemo, da bomo na ta način lahko izboljšali in povečali učinkovitost dela policij v celotni regiji, kar se bo v nadaljevanju – upamo in verjamemo – odrazilo v izboljšanju varnostne situacije na tem območju."

DSC 0018

"Vesel sem, da se je odzvalo tolikšno število generalnih direktorjev policij, kar kaže, da se vsi zavedamo tega problema, da smo pripravljeni iskati skupne rešitve in da smo na dobri poti, da nam to tudi uspe. S takšnim delom bomo nadaljevali in vsi - od prvega do zadnjega - zagotavljali visoko stopnjo varnosti, vsem prebivalcem tega območja," je zaključil Lindav.