Sorodne objave

 

Slovenska policija je v Severno Makedonijo napotila že 71. skupino policistov. Med 30. novembrom in 30. decembrom 2022 bo šest slovenskih policistov pomagalo makedonskim kolegom pri nadziranju makedonsko-grške meje, v okviru skupnega ukrepanja pri upravljanju toka povečanega števila migrantov.

 IMG 20221129 095921

Na makedonskem ozemlju bodo tovrstne naloge opravljali Damjan Klasič iz Službe za operativno podporo (PU Maribor), ki bo obenem tudi koordinator napotenih policistov, Robert Šešerko iz Policijske postaje Rače (PU Maribor), Boris Josipović iz Specializirane enote za nadzor državne meje I (Uprava uniformirane policije GPU), Damijan Bohinc iz Specializirane enote za nadzor državne meje I (Uprava uniformirane policije GPU), Dejan Komperšek iz Policijske postaje Slovenj Gradec (PU Celje) in Mateja Kanzler iz Policijske postaje Rogaška Slatina (PU Celje).

IMG 20221129 100232

Pred odhodom v Makedonijo sta jih danes, 29. novembra, sprejela Roman Čoh in Jolanda Vidic, oba iz Sektorja za mednarodne policijske operacije v Službi generalnega direktorja policije.

Izkušnje prejšnje skupine je zbranim predal koordinator predhodne, 70. skupine, Klemen Jurjevčič iz Policijske postaje Ljubljana (PU Ljubljana). Napotenim slovenskim policistom je predstavil delo in aktualno problematiko na področju ilegalnih migracij v Severni Makedoniji.

IMG 20221129 100009

Slovenski policisti bodo policijske naloge opravljali na območju Postaje mejne policije Bogorodica in izven območja mejnega prehoda Bogorodica (na območju t. i. zelene meje). Po potrebi bodo pomagali makedonskim policistom v začasnem prehodnem centru Gevgelija. Delo bodo izvajali v delovni policijski uniformi, uporabljali bodo tudi službena vozila in opremo.

Naloge, pravice in obveznosti slovenskih policistov so podrobneje opredeljene v Protokolu med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Makedonije.