Sorodne objave

 

Slovenska policija v zadnjih letih pomaga srbskim kolegom, med drugim tudi na področju upravljanja policijskih patrulj. Projektno obdobje 2021-2022 se izteka, zato so se predstavniki slovenskega notranjega ministrstva in policije konec novembra v Kragujevcu v Srbiji udeležili zaključnih delavnic. 

20221123 104054 2

Na zaključnih delavnicah se je zbralo 94 vodilnih predstavnikov organizacijskih enot srbske policije, ki uporabljajo novi sistem upravljanja patrulj. Dogodka so se udeležili tudi slovenski kolegi, ki so jim pomagali pri razvoju, vzpostavitvi in vpeljevanju sistema v njihovo delo.

DSC 9795

Kot poseben gost je sodeloval namestnik generalnega direktorja Policije Republike Slovenije Igor Ciperle, ki je v svečanem delu dogodka, v znak zahvale za pomoč, sodelovanje in krepitev prijateljskih vezi med dvema pomembnima državnima institucijama, prejel plaketo Direkcije policije Republike Srbije.

DSC 9728

Delavnice so se zaključile s svečano primopredajo donacije računalniške opreme, ki jo je v okviru projekta Krepitev zmogljivosti upravljanja patrulj, financiranega iz Programa mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije 2021-2022, prejelo Ministrstvo za notranje zadeve Republike Srbije.

O projektu krepitve zmogljivosti upravljanja srbskih policijskih patrulj

Slovenija nudi pomoč Srbiji pri doseganju kriterijev za pridružitev EU. Eden izmed vidnejših projektov, ki ga državi izvajata od leta 2019, je projekt, namenjen krepitvi zmogljivosti upravljanja patrulj, v okviru katerega slovenska policija nudi srbski policiji pomoč pri implementiranju sistema za učinkovitejše in bolj koordinirano delo policistov na terenu, njihovi hitrejši odzivnosti na potrebe ljudi, boljši odzivnosti na preprečevanje ilegalnih migracij, ob istočasnem zagotavljanju večje varnosti policistov pri opravljanju njihovih nalog in varnosti prebivalcev Srbije nasploh. Cilj projekta je skupen in koordiniran boj proti organiziranemu kriminalu, ilegalnim migracijam in pravočasno nudenje pomoči državljanom.

Potreba po sodelovanju je nastala, ker srbska policija konec leta 2018 še ni imela vzpostavljenega sistema za učinkovito upravljanje patrulj. S pojavom migrantske krize je potrebo po novem sistemu prepoznala najprej v obmejnem območju, kot učinkovito orodje za boljši nadzor meje in možnost lažje zajezitve ilegalnih migracij. Sistem, ki ga je začela uvajati, je kombinacija slovenskega znanja in izkušenj ter sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije, skladne z evropskimi standardi in oblikovane po potrebah srbskih policistov. Za implementacijo so bili uporabljeni že obstoječi srbski resursi.

Po uspešnem pilotnem projektu (2019-2020), je v obdobju 2021-2022 potekala druga faza projekta. V tem času je bil sistem uspešno implementiran v vsakdanje delo 98 organizacijskih enot srbske policije, v že 14 od 27 policijskih uprav in v 5 od 6 regionalnih centrov mejne policije.

Nov sistem omogoča boljši vpogledu v razpoložljivost in lokacijo patrulj, kar prispeva k učinkovitejšemu delu, hkrati pa omogoča tudi analizo opravljenega dela in kakovostno načrtovanje za prihodnje ravnanje. Policijsko ukrepanje se namreč praviloma meri glede na oceno časa, ki je potreben od prijave občana do prihoda in ukrepanja na kraju dogodka. Da bi bil odzivni čas čim krajši, ukrepanje pa čim bolj popolno in pravilno, je izrednega pomena, da ob ukrepanju razpolagamo s čim več, čim boljšimi, čim prejšnjimi in čim bolj natančnimi informacijami na terenu.

DSC 9801

Projekt Krepitev zmogljivosti upravljanja patrulj je del programskih aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, izvaja pa se v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve RS in Policijo.

Več informacij v sporočilu Centra za evropsko prihodnost: Pomoč pri krepitvi upravljanju patrulj kot jasen prikaz uspešnega sodelovanja med Slovenijo in Srbijo

Povezane vsebine

Srbija in Slovenija združili moči pri upravljanju patrulj in odzivu policije na potrebe ljudi

Dvoletni projekt krepitve zmogljivosti MNZ Srbije se ob pomoči slovenske policije približuje uspešnemu zaključku

 

LogoSlovenianAid