Pošteno smo že zakorakali v zadnjo triado prazničnega decembra, ko so naše misli že usmerjene k praznovanju in pričakovanju, kaj bo prineslo novo leto. Nekako samo od sebe se slehernemu med nami v tem času ponuja tudi vprašanje, kakšno leto puščamo za seboj.

Policija je v zadnjem času, tudi zadnjem letu, vsekakor doživela veliko sprememb, zakonodajnih in organizacijskih, v javnosti najbolj vidne so bile menjave vodstvenih delavcev. Včasih so spremembe nujne, vsekakor pa ni dobro, da so prepogoste, saj policija kot institucija za svoje delo potrebuje stabilnost in kontinuiteto. Večina menjav ima, na srečo, pogosto zgolj določen vpliv, saj mora samo operativno delo policistk in policistov, kriminalistk in kriminalistov vedno teči nemoteno in strokovno naprej, ne glede na to, kdo je na čelu policije ali katere koli njene enote.

Preteklo obdobje nam je vseeno postreglo z dragocenim naukom – da bo treba vnesti določene sistemske varovalke, da politični vplivi v morebitnih novih izrednih razmerah, kakršnim smo bili priča med epidemijo koronavirusa, ne bodo več segli do policije, do nobene od njenih ravni, še najmanj pa do terena, do neposrednih operativnih nalog, ki jih ljudje tudi najbolj občutijo.

A na splošno smo prebivalke in prebivalci lahko brez skrbi, da bo policija svoje naloge, tudi najbolj zahtevne, opravila odlično. Imamo znanje in izkušnje, načelne, usposobljene in zagnane policistke in policiste, kriminalistke in kriminaliste, izkušene vodje in organizacijsko kulturo, ki prepoznava in podpira edini cilj našega dela – to je skrbeti za varnost ljudi.

Včasih moramo, da bi to dosegli, opraviti tudi naloge, ki v javnosti niso priljubljene. Ampak, ali lahko zagotovimo varnost v prometu, če iz njega ne izločimo pijanih voznikov, ali preprečimo škodo na premoženju ljudi, če ne poiščemo tatov? Kako naj zavarujemo življenje, če ne ustavimo nasilja?

Na določene odločitve in dejanja v preteklosti kot institucija sicer ne moremo biti ponosni. Toda ugleda in kredibilnosti policije ne smemo zreducirati zgolj na posamezne dogodke ali neko relativno kratko obdobje in pozabiti, koliko dobrega je slovenska policija doslej naredila.

V vsaki instituciji, še posebej takšni, ki ima več tisoč zaposlenih, se vedno najdejo posamezniki, ki stroki in poklicu niso vedno v ponos. Nerealno bi bilo pričakovati, da tega ni, in krivično bi bilo celotno institucijo soditi po nekaj morebitnih odklonih. Policija je še vedno doslej kršitve v svojih vrstah zaznala in rešila. Veliko bolj strogo in dosledno kot – to si upam trditi – marsikatera druga državna institucija.

Zato si želimo, da bi naše delo sodili pošteno in objektivno, pri tem pa cenili nadčloveške napore in požrtvovalnost, ko policisti presežemo tudi vsa poklicna pričakovanja. Nepregledna množica takih dogodkov ostaja očem javnosti pogosto skrita, ko policisti za dobro drugih pogosto na kocko postavijo svojo varnost. Samoiniciativno in brez razmišljanja o tem, koliko v resnici tvegajo, ter prepričani, da bi še enkrat naredili isto. Kljub temu, da so tudi sami matere, očetje, hčere, sinovi, partnerke, partnerji, in da bi bilo življenje njihovih družin, če bi se jim kaj zgodilo, uničeno.

Bodimo ponosni na našo policijo. Tej državi je dala veliko. Čeprav mlajše generacije tega ne pomnijo, pa nikakor ne sme iti v pozabo, da so prav policisti, tedaj miličniki, slovenskemu narodu pomagali izboriti lastno državo. Naslednjih trideset let so varovali pravni red, bili zavezniki ljudstva in njihove varnosti. Slovenija še danes, v času številnih globalnih groženj, velja za eno najvarnejših držav na svetu, četudi že dolgo na svetovnem zemljevidu nismo več le anonimna državica, skrita tam nekje med velikimi. Ne bi bilo pošteno trditi, da je vse to izključno zasluga policije. A vendarle si lahko neskromno priznamo, da imajo veliko zaslug pri tem prav slovenske policistke in policisti.

Prav vse zasluge pa jim lahko pripišemo za to, da ima slovenska policija tako doma kot tudi preko naših državnih meja ugled visoko strokovne organizacije, v kateri je modra uniforma sinonim za profesionalnost, nekoruptivnost, načelnost in človeški odnos. Koliko policij v naši regiji in širše se lahko v resnici pohvali s tem?

Spoštovane policistke in policisti, kriminalistke in kriminalisti ter vsi ostali zaposleni, ki ste vsak po svojih močeh gonilo te institucije, verjamem, da vas velika večina svoj poklic doživlja kot življenjsko poslanstvo, sicer nikdar ne bi pristali na to, da svoje zasebno življenje prilagajate nepredvidljivim delovnikom, da zaradi tega zamujate čas s svojimi najbližjimi in da pogosto tvegate svojo varnost, nemalokrat pa tudi varnost svojih družin.

Verjamem v vašo izjemno strokovnost, v to, da ste pri svojem delu dosledno zavezani spoštovanju zakonodaje, da vas pri delu vodijo etične vrednote, predvsem pa vaša človečnost. Nenazadnje tudi in predvsem takrat, ko morate »kaznovati« ljudi, in iščete način, kako v okviru svojih pooblastil najti ravnovesje med tem, da dosežete preventivni učinek, a hkrati kršitelju »povzročite čim manj škode«. Verjamem v vas in v to institucijo, ker delimo iste vrednote, sicer nikdar ne bi sprejel te funkcije.

Prepričan pa sem, da je tudi v policiji še veliko prostora za izboljšave. In k temu bomo stremeli. Še naprej in še bolj načrtno bomo delali na krepitvi stroke in integritete posameznikov in organizacije. Vsak posebej se bomo trudili povrniti tisti del izgubljenega zaupanja ljudi, ki nam je bil iztrgan iz dolgoletnih prizadevanj za izgrajevanje partnerskega odnosa s prebivalkami in prebivalci. Javnomnenjske raziskave kažejo, da nam je to, v zelo kratkem času, delno že uspelo.

Naj si pred prihajajočimi prazniki tudi policistke in policisti dovolimo izraziti svojo skromno, a hkrati pomembno željo – da se takšne izredne razmere, kot smo jim bili še nedavno priča, nikdar več ne bi ponovile, saj so bile tudi za nas izjemno težko in stresno obdobje. Želimo si, da bi z roko v roki, skupaj s prebivalkami in prebivalci Slovenije, gradili varno in vzpodbudno življenjsko okolje. Ta je največji kapital naše države, brez katerega ni svobode in ni razvoja niti človeka niti družbe.

Ob koncu pa naj kot šef, ponosen na svoje sodelavke in sodelavce, vsem pripadnicam in pripadnikom policije zaželim mirne in varne praznične dni. Vsem tistim, ki boste za praznike na dolžnosti in skrbeli za varnost vseh nas, pa želim, da ta čas čim prej nadoknadite s svojimi najbližjimi.

Miren božič ter zdravo, uspešno in spodbudno leto 2023!

 

 

Mag. Boštjan Lindav

v. d. generalnega direktorja policije