Sorodne objave

 

V minulih dneh so policisti Specializirane enote za nadzor prometa na slovenskem avtocestnem omrežju med drugim ustavili tri skupine vozil tujih prevoznih podjetij. Med nadzorom zapisovalnih naprav (tahografov) so bile z uporabo tehnične opreme zaznane nepravilnosti, ki so potrjevale sum, da tahograf ne deluje pravilno in da beleži napačne podatke.

tahografi senp 6

V nadaljevanju so policisti za potrditev suma odredili izredni pregled tahografa v pooblaščeni delavnici, kjer je bilo potrjeno, da so zapisovalna naprava in z njo povezani elementi predelani tako, da so beležili napačne hitrosti oziroma spremenjene druge vrednosti. Konkretno je bil predelan senzor gibanja in vgrajen mikro čip, ki je omogočal uporabo daljinca za manipulacijo. S pregledom je bila najdena in odvzeta vsa oprema, ki je omogočala nepravilno delovanje.

Prav tako je bil pri skupini vozil, ki je posebej prilagojena za prevoz vozil, podan sum, da naprave za ustavljanje ne delujejo pravilno, hkrati je na armaturni plošči svetila kontrolna lučka, ki je opozarjala na napako v sistemu ABS. Med kontrolo je bil zaznan močan vonj po pregretih zavornih kolutih in visoka temperatura na zavornem sistemu. Prav tako je bilo s pomočjo diagnostične naprave ugotovljeno, da sistem za uravnavanje izpustov (SCR) ne deluje. Odrejen in opravljen je bil izredni tehnični pregled vozila, kjer je bilo potrjeno, da so bili zavorni koluti dotrajani, prav tako pa priklopno vozilo z naloženimi vozili ni imelo brezhibnega zavornega sistema oziroma zavore sploh niso delovale.

tahografi senp 10

Policisti so v sklopu nadzora ugotovili številne druge prekrške, ki so povezani z udeležbo gospodarskih vozil v cestnem prometu.

Vsa ta odklonska ravnanja imajo za posledico lažno in prikrito prikazovanje časa vožnje voznikov, ki presežejo dovoljene omejitve. Preobremenjeni in utrujeni vozniki z vozili, ki niso tehnično brezhibna, predstavljajo nevarnost v cestnem prometu, navedeno početje pa tudi nelojalno konkurenco v sektorju cestnih prevozov.

tahografi senp 2

Ugotavljanje tovrstnih prekrškov terja strokovno in tehnično znanje ter posebno tehnično opremo. Vključuje delavnice za tehnične preglede in delavnice za preglede tahografov. V primeru, da je nepravilno delovanje tahografa odkrito in potrjeno, je temu primerno predpisana visoka globa, ki za voznika znaša do 5.000 evrov, za pravno osebo pa do 24.000 evrov.

Prometni policisti se za ugotavljanje tovrstnih prekrškov nenehno strokovno izpopolnjujejo in opremljajo s specifično opremo. Z aktivnostmi bomo nadaljevali in jih stopnjevali, z namenom zagotavljati varnost za vse prometne udeležence na slovenskih cestah.