Sorodne objave

 

Zaradi učinkovitega preprečevanja in odkrivanja nedovoljenih migracij so prejšnji teden na meji med Slovenijo in Avstrijo začele delovati skupne mešane patrulje, sestavljene iz pripadnikov slovenske in avstrijske policije.

Izvajanje mešanih patrulj le ena od oblik čezmejnega policijskega sodelovanja

Slovenska policija s policijami sosednjih držav Italije, Hrvaške, Madžarske in Avstrije na področju preprečevanja in odkrivanja nedovoljenih migracij sodeluje tudi v okviru mešanih patrulj. Izvajanje mešanih patrulj se izvaja na podlagi sporazumov med državami o čezmejnem policijskem sodelovanju.

Slo it mesane patrulje julij2021 9

Slovensko-italijanska policijska patrulja

Mešane patrulje odslej na mejah vseh sosednjih držav

Na skupni meji med Slovenijo in Italijo se mešane patrulje izvajajo od leta 2019. Te se izvajajo na območjih policijskih uprav Koper in Nova Gorica, policisti v mešanih patruljah skupaj preverjajo tudi vlake. Delo poteka skladno s sporazumom, izvajanje je dobro, učinkovito, potreba po podaljšanju dela mešanih patrulj pa se ocenjuje periodično. Mešane slovensko-hrvaške patrulje so delovale že pred pridružitvijo Hrvaške schengenskemu območju, v letu 2023 pa so bile še dodatno okrepljene. Delujejo na območju vseh policijskih uprav, ki mejijo na Hrvaško. Policija z Madžarsko izvaja mesečno po štiri mešane patrulje, praviloma po dve na slovenski strani (na območju Policijske uprave Murska Sobota) in dve na madžarski strani.

Prejšnji teden pa so začele delovati skupne mešane patrulje, sestavljene iz pripadnikov slovenske in avstrijske policije. Ob mešanih patruljah, ki bodo sprva svoje delo opravljale do konca aprila, se bodo pridružili tudi skupni poostreni nadzori.

Kljub prostemu pretoku potnikov slovenski policisti še naprej zagotavljamo varnost Slovenije in celotne EU

Slovenska policija zagotavlja visoko stopnjo varnosti vsem državljanom in ljudem, ki se nahajajo na ozemlju države. Razmeram na terenu, ki jih ves čas budno spremlja, prilagaja način dela: s spremenjeno taktiko in metodiko dela, izravnalnimi ukrepi, ki se izvajajo nesistematično oziroma na podlagi analiz tveganja za preprečevanje čezmejne kriminalitete in sekundarnih migracij, z uporabo tehničnih sredstev in okrepljenim mednarodnim sodelovanjem. Policija je visoko usposobljena in profesionalno opravlja naloge za zagotavljanje varnosti tako na lokalni ravni kot na ravni države in Evropske unije. Hkrati policija v skladu z visokimi profesionalnimi standardi zagotavlja spoštovanje demokratičnih standardov, vključno s spoštovanjem človekovih pravic ljudi na migracijskih poteh.

Pomembno je poudariti, da je Slovenija del migracijskih tokov v regiji. Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) je leta 2022 na vseh migracijskih poteh zabeležila 330.000 nezakonitih prehodov na zunanjih mejah EU, kar predstavlja 64-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2021 in je najvišje po letu 2016.

Statistični podatki jasno kažejo, da Slovenija ne more biti oaza brez migracij. Razmere v glavnih državah izvora migracij se ne izboljšujejo, ampak se celo slabšajo. Zato se kritična masa ljudi, ki se iz različnih razlogov odloča za migracije, povečuje. V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2022 je bilo v Sloveniji obravnavanih 32.024 nedovoljenih prehodov državne meje. Gre za posledice trenda, ki se je začel nakazovati marca lani, število je namreč večje za 214 odstotkov v primerjavi z letom 2021, ko je bilo obravnavanih 10.198 nedovoljenih prehodov.

Povezane vsebine

Nadzor državne meje in izvajanje izravnalnih ukrepov