Sorodne objave

 

Nacionalni preiskovalni urad skupaj s kriminalisti iz sektorjev kriminalistične policije z vseh policijskih uprav v Sloveniji danes, 21. marca 2023, izvaja večje število operativnih aktivnosti, med drugim 58 preiskav stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov na območju policijskih uprav Ljubljana, Kranj, Koper in Nova Gorica.

Preiskujejo sum storitve 21 kaznivih dejanj zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti po 240. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), 21 kaznivih dejanj pranja denarja po 245. členu KZ-1 in enega kaznivega dejanja hudodelskega združevanja po 294. členu KZ-1.

Kazniva dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti so storjena na škodo več gospodarskih družb z območja celotne Slovenije. Kaznivih dejanj je osumljenih 36 oseb, trenutno pa se preiskovalna dejanja nanašajo na 42 fizičnih oseb in 36 pravnih oseb, ena fizična oseba je bila pridržana. Skupna protipravna premoženjska korist, ki je bila pridobljena s storitvijo navedenih kaznivih dejanj, znaša več kot 5 milijonov evrov.

Pri izvajanju hišnih preiskav in ostalih preiskovalnih aktivnostih sodeluje skupno 57 preiskovalcev Nacionalnega preiskovalnega urada in 155 kriminalistov iz vseh osmih policijskih uprav.

V zadevi sta bili v okviru predkazenskega postopka ustanovljeni tudi specializirana preiskovalna skupina s Finančno upravo Republike Slovenije in Uradom RS za preprečevanje pranja denarja ter skupna preiskovalna skupina (ang. Joint investigation team - JIT) z varnostnimi organi Bosne in Hercegovine.

Hkrati poteka tudi 13 hišnih preiskav na območju Bosne in Hercegovine .

Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije.

Za kaznivo dejanje zlorabe položaja je predpisana kazen zapora od enega do osmih let, za pranje denarja do 8 let in zahudodelsko združevanje od 3 mesecev do 8 let.