Sorodne objave

 

Policisti bomo v četrtek, 13. aprila 2023, skupaj z uslužbenci Inšpektorata RS za infrastrukturo in Finančne uprave RS v sodelovanju z Evropskim organom za delo (ang. European Labour Authority) izvedli usmerjen in poostren nadzor nad mednarodnimi prevozi potnikov v cestnem prometu.

Lokacija nadzora bo počivališče Dul (v smeri proti Novemu mestu), in sicer bo preusmeritev prometa preko omenjenega počivališča izvedena med 9. in 13. uro. Ob 12. uri pa bo organizirana izjava za medije.

Nadzora se bodo kot opazovalci udeležili tudi predstavniki hrvaških inšpekcijskih organov in hrvaške policije, predstavniki nemške policije, med njimi tudi predstavnik Roadpola, evropske zveze prometnih policij (ang. European Roads Policing Network), predstavniki Evropskega organa za delo ter predvidoma tudi predstavnica Evropske komisije, ki pri Generalnem direktoratu za mobilnost in promet pokriva omenjeno področje. Po koncu nadzora, ob 12. uri, bodo sodelujoči tudi na voljo za izjave za medije.

Slovenski organi nadzora nad področjem prevozov v cestnem prometu so v preteklih dveh letih prejeli večje število prijav v zvezi s kršitvami predpisov s področja mednarodnega prevoza potnikov v cestnem prometu. Na podlagi teh prijav so nadzorni organi opravljali nadzore v cestnem prometu pri izvajalcih mednarodnih prevozov potnikov in tudi ugotavljali številne kršitve.

Zaznane kršitve pa se ne pojavljajo samo na področju zaposlovanja in dela na črno, izvajanja linij v nasprotju z dovoljenjem ali neizvajanja linij, ampak tudi na področju socialne zakonodaje (delovnega časa, časa vožnje in časa obveznih počitkov, uporabe zapisovalne opreme v cestnih prevozih ter predložitve zahtevanih podatkov).

Na podlagi ugotovitev nadzorov in več prometnih nesreč na slovenskih cestah, v katerih so bila udeležena tudi vozila, s katerimi se opravljajo mednarodni prevozi potnikov, smo se odločili, da bomo opravili širši, usmerjen, nacionalno ter mednarodno usklajen nadzor nad spoštovanjem določb socialne zakonodaje s strani izvajalcev mednarodnih prevozov potnikov, tehnično brezhibnostjo vozil, s katerimi se ti prevozi izvajajom, in samim izvajanjem mednarodnih linij v cestnem potniškem prometu.

Spoštovani predstavniki medijev, vljudno vabljeni!