Sorodne objave

 

Policisti smo danes, 13. aprila 2023, skupaj z uslužbenci Inšpektorata RS za infrastrukturo in Finančne uprave RS v sodelovanju z Evropskim organom za delo (angl. European Labour Authority – ELA) izvedli usmerjen in poostren nadzor nad mednarodnimi prevozi potnikov v cestnem prometu.

20230413 113412

Nadzora, ki je potekal na avtocestnem počivališču Dul (v smeri proti Novemu mestu) med 9. in 13. uro, so se kot opazovalci udeležili tudi predstavniki hrvaških inšpekcijskih organov (delovna in prometna inšpekcija) in hrvaške policije (mobilna enota prometne policije), predstavniki nemške policije, med njimi je tudi predstavnik ROADPOL-a (evropskega združenja prometnih policij), predstavniki Evropskega organa za delo ter tudi predstavnica Evropske komisije, ki pri Generalnem direktoratu za mobilnost in promet skrbi za omenjeno področje.

Na kaj smo bili pri nadzoru pozorni policisti

Na podlagi ugotovitev iz preteklih nadzorov in več prometnih nesreč na slovenskih cestah, v katerih so bila udeležena tudi vozila, s katerimi se opravljajo mednarodni prevozi potnikov, smo se odločili, da bomo opravili širši, usmerjen, nacionalno ter mednarodno usklajen nadzor nad spoštovanjem določb socialne zakonodaje pri izvajalcih mednarodnih prevozov potnikov, tehnično brezhibnostjo vozil, s katerimi se ti prevozi izvajajo, in samim izvajanjem mednarodnih linij v cestnem potniškem prometu.

Oblika dela, ki smo jo izvajali, pomeni temeljit nadzor s poudarkom na varnosti potnikov. Obsega nadzor voznikovega psihofizičnega stanja, prevoznih listov, zaposlitve voznika, tehnične brezhibnosti vozila ter zapisovalne naprave s poudarkom na delovnem času in predpisanih počitkih. Pozorni smo bili tudi na uporabo varnostnih pasov pri potnikih, saj ugotavljamo, da potniki kljub ustrezni obveščenosti o obvezni uporabi varnostnih pasov teh praviloma ne uporabljajo.

V letošnjem letu smo preiskovali medijsko odmevno prometno nesrečo z udeležbo avtobusa na pomurski avtocesti, v kateri so umrle tri osebe. V preteklih letih kljub izjemni obremenjenosti slovenskega avtocestnega omrežja, tudi s prevozi potnikov, vidnejših prometnih nesreč z udeležbo avtobusov ni bilo.

Slovensko avtocestno omrežje je glede na geografsko lego (panevropski cestni koridor Benetke–Kijev) prometno močno obremenjeno. Spremljanje prometnih tokov in učinkovit nadzor sta naši prioriteti. Policisti smo strokovno usposobljeni in v zadnjih letih smo se opremili s tehnično opremo, ki nam zagotavlja učinkovit nadzor.

20230413 113254

Ugotovitve inšpektorata

Vsak dan po vsej Evropi izvajajo številne prevozne dejavnosti. Prevozniški sektor je ključen za evropsko gospodarstvo, to pa se spopada s številnimi izzivi, ki so problematični tako z vidika voznikov kot prevoznikov in tudi drugih udeležencev v prometu.

Slovenski organi nadzora nad področjem prevozov v cestnem prometu so v preteklih dveh letih prejeli večje število prijav v zvezi s kršitvami predpisov s področja mednarodnega prevoza potnikov v cestnem prometu. Na podlagi teh prijav so nadzorni organi opravljali nadzore v cestnem prometu pri izvajalcih mednarodnih prevozov potnikov in tudi ugotavljali številne kršitve.

Zaznane kršitve pa se niso pojavile samo na področju izvajanja linij v nasprotju z dovoljenjem (kršeni vozni redi in itinerariji) ali neizvajanja linij, ampak tudi na področju zaposlovanja in dela na črno ter na področju socialne zakonodaje (delovnega časa, časa vožnje in obveznih počitkov, uporabe zapisovalne opreme v cestnih prevozih ter predložitve zahtevanih podatkov).

Žal se v zadnjem času tragične prometne nesreče, v katerih so udeleženi avtobusi in ki so se dogajale v tujini, pojavljajo tudi pri nas. Večkrat je že bilo poudarjeno, da so avtobusi (poleg tovornih vozil) tista prevozna sredstva, ki v primerih kršitve pravil zaradi svoje velikosti, teže in večjega števila potnikov pomenijo veliko nevarnost tako za potnike kot tudi za druge udeležence v cestnem prometu.

V teh dneh bo začel veljati novosprejeti Zakon o čezmejnem izvajanju storitev, ki v našo zakonodajo prenaša evropsko direktivo, ki ureja napotovanje voznikov v cestnem prometu. Zato se skupnega nadzora udeležujejo tudi inšpektorji Inšpektorata RS za delo – predvsem z namenom krepitve sodelovanja med nadzornimi organi ter pridobivanja dodatnih kompetenc in znanj. Inšpektorji za delo sicer nadzor glede delovnega časa in počitkov mobilnih delavcev v cestnem prometu opravljajo predvsem neposredno pri delodajalcih, v njihovih poslovnih prostorih.

20230413 115908

Evropski organ za delo pomaga pri organizaciji mednarodnega usmerjenega cestnega nadzora v potniškem prometu

Evropski organ za delo je bil ustanovljen leta 2019, da bi državam članicam in Evropski komisiji pomagal zagotoviti, da se pravila EU o mobilnosti delovne sile in usklajevanju socialne varnosti izvajajo pošteno, preprosto in učinkovito.

Pomembno področje njegovega delovanja je tudi sektor cestnega prometa. S svežnjem EU o mobilnosti (Mobility package I) v letu 2020 so bila namreč uvedena nova pravila in predpisi na področju cestnega prometa, ki zagotavljajo boljšo zaščito voznikov in prevoznikov ter pomagajo zagotavljati pravično mobilnost delavcev v cestnem prometu. Nova pravila so prinesla spremembe v sektorju cestnega prometa in tudi nove izzive pri njihovi praktični uporabi. En korak je vzpostaviti pravila, drugi korak je zagotoviti, da so vozniki in operaterji obveščeni o pravilih, tretji pa je, da se pravila učinkovito izvajajo.

V zvezi z navedenim Evropski organ za delo zagotavlja operativno podporo in pomoč državam članicam pri pripravi, usklajevanju in spremljanju usklajenih in skupnih inšpekcijskih pregledov, vključno z olajšanjem izmenjave informacij, prevajanjem dokumentacije za posamezne primere in tolmačenjem.

20230413 115932