Sorodne objave

 

Po sedmih letih bilateralne pomoči Severni Makedoniji pri obvladovanju nedovoljenih migracij je včeraj, 19. aprila 2023, delo na makedonsko-grški meji končala zadnja, 74., skupina slovenskih policistov.

Severna Makedonija je namreč konec februarja letos sklenila sporazum z agencijo Frontex, ki bo v tej državi odslej zagotavljala stalno prisotnost gostujočih policistov. Na delo v okviru Frontexa je tudi Slovenija že napotila dva policista, ki sta danes, 20. aprila, začela pomagati pri varovanju zelene meje v Bogorodici.

Začetki bilateralnega sodelovanja

Slovensko-makedonsko sodelovanje se je začelo na podlagi zaprosila makedonskega ministra za notranje zadeve Oliverja Spasovskega 9. decembra 2015 za pomoč pri opravljanju policijskih nalog in obvladovanju migracijskih tokov, na katero sta se Ministrstvo za notranje zadeve in slovenska policija pozitivno odzvala. Tako je bil že 4. januarja 2016 v Skopju in 5. januarja 2016 v Ljubljani podpisan protokol med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije, Policijo, in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Makedonije, Uradom za javno varnost, o skupnih patruljah na ozemlju Makedonije v okviru skupnega ukrepanja.

Prva skupina šestih policistov je bila z enomesečnim mandatom napotena v Makedonijo 5. februarja 2016, z 19. aprilom 2023 pa je končala sodelovanje in napotitev zadnja, 74., skupina policistov.

Kje so delovali slovenski policisti

V okviru navedenega sodelovanja je Slovenija na območje Makedonije oziroma pozneje Severne Makedonije napotila 74 skupin, kar je skupno 458 policistov in policistk, ki so svoje naloge opravljali na postaji mejne policije Bogorodica in izven območja mejnega prehoda Bogorodica ter občasno pomagali makedonskim policistom v začasnem prehodnem centru Gevgelija (Temporary Transition Centre Gevgelija), kjer poteka sistem registracije migrantov, na postaji mejne policije Medžitija in izven območja mejnega prehoda Medžitlija ter na policijskih postajah Star Dorjan in Novo Selo.

Frontex joint operation

Prenos operativnih aktivnosti na Frontex

Čeprav je bila Slovenija ena izmed prvih držav, ki so svoje policiste napotile na območje Severne Makedonije, se to bilateralno sodelovanje zaradi Sporazuma med Republiko Severno Makedonijo in Evropsko unijo, ki predvideva prenos operativnih aktivnosti na Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo (Frontex), končuje.

Med Severno Makedonijo in agencijo Frontex je bil namreč konec februarja 2023 podpisan statusni sporazum, ki je stopil v veljavo aprila letos. Ker so gostujoči policisti s statusnim sporazumom dobili polna pooblastila v času izvajanja nalog pod okriljem agencije Frontex, se je ukinila bilateralna pomoč pri obvladovanju nedovoljenih migracij, ki so jo določene države (med njimi tudi Slovenija) nudile Severni Makedoniji. V okviru tega sodelovanja je Frontex z 19. aprilom 2023 na makedonsko-grški meji zagotovil stalno prisotnost gostujočih policistov.

Slovenija je v sklopu agencije Frontex v Severno Makedonijo napotila dva policista, ki bosta delovala na območju Mihajlovo (varovanje zelene meje). Poleg tega bodo delo na makedonsko-grški meji (Bogorodica) opravljali tudi trije naši dolgoročno napoteni policisti.

Ob koncu bilateralnega sodelovanja se vodstvo slovenske policije vsem policistom in drugim, ki so bili soudeleženi v projektu, iskreno zahvaljuje za sodelovanje in neprecenljivo pomoč. Prav ta pomoč je omogočila uspešno izvedbo tako obsežnega števila napotitev. Zahvalo za dolgoletno bilateralno sodelovanje je v nedavnem pismu ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju izrekel tudi njegov kolega iz Severne Makedonije Oliver Spasovski.