Sorodne objave

 

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije mag. Senad Jušić se je danes, 11. maja 2023, v Stockholmu na Švedskem udeležil neformalnega srečanja šefov policij.

Skupinska fotografija udelezencev neformalnega srecanja sefov policij

Dogodka, ki ga organizira švedsko predsedstvo Sveta Evropske unije, so se udeležili šefi policij ali njihovi namestniki iz držav članic EU, schengenskih držav in Združenega kraljestva, poleg njih pa tudi predstavnik Europola.

Sefi policij med zasedanjem

Generalni direktorji in drugi visoki gostje so razpravljali o aktualnih vprašanjih, s katerimi se pri delu srečujejo policije, in prihodnosti policijskega dela v globalnem okolju. Osredotočili so se na zagotavljanje zakonitega dostopa do podatkov za učinkovito delo organov odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, na policijsko delo v digitalni dobi ter potrebe po kadrih, njihovih veščinah in usposabljanju v naslednjih desetih letih.

Jušić je ob tem poudaril, da morajo biti nova tehnološka orodja policiji dostopna za preiskovanje kaznivih dejanj, saj se ta vse bolj selijo v digitalno okolje. Pri tem pa moramo najti ravnotežje, ki nam bo omogočalo, da lahko še naprej opravljamo naše osnovno poslanstvo – zagotavljanje varnosti, ob istočasnem spoštovanju temeljnih pravic.

"Večina kaznivih dejanj ima vsaj delno digitalno komponento. Naše preiskovalne izkušnje kažejo, da je izmenjava ustreznih informacij med organi odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ključna za zagotavljanje uspešnih preiskav. Zato se bomo morali osredotočiti na zaposlovanje kadrov z različnimi digitalnimi kompetencami ter vlagati v nenehno učenje in razvoj, da bomo sledili tehnološkemu razvoju," je še poudaril Jušić, ko so se šefi policij dotaknili razvoja policijskega dela v naslednjem desetletju.

Ob robu srečanja si je v. d. GDP ogledal tudi sedež švedske policije.