Sorodne objave

Kam po pomoč? 8. marec 2023
 

Predstavniki policije in šolstva smo skupaj s Challetom Salletom 21. septembra 2023 nagovorili učence in jih spodbudili k ustvarjanju prijaznega otroštva brez nasilja.

20230921 103138

Challe Salle se je danes z otroki pogovarjal o nasilju med vrstniki. Kot je dejal, je bil v srednji šoli tudi sam žrtev psihičnega nasilja in zbadanja. Otroci so mu pozorno prisluhnili, nato pa tudi sami povedali o svojih izkušnjah, ki so jih imeli z nasiljem.

Boštjan Kavc, policijski inšpektor v Sektorju uniformirane policije na PU Celje, Aleš Ojsteršek, vodja Sektorja za razvoj izobraževanja na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, Sebastjan Kukovec, ravnatelj šole, in Challe Salle, pevec, ki je mladim velik vzgled, so se danes na Osnovni šoli Mihe Pintarja Toleda v Velenju z otroki pogovarjali o nasilju med vrstniki in predstavili preventivno akcijo Nasilje je čist' out.

20230921 110549

Z leve: Challe Salle, Sebastjan Kukovec, Aleš Ojsteršek in Boštjan Kavc

Zvočni posnetek izjave Boštjana Kavca

Zvočni posnetek izjave Aleša Ojsterška

Zvočni posnetek izjave Sebastjana Kukovca

Zvočni posnetek izjave Challeta Salleta

Pripravili preventivne plakate in za vse učence od 5. do 9. razreda tudi "kul" knjižne kazalke

Z namenom ozaveščanja o problematiki nasilja med vrstniki so namreč v Policiji, s podporo Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in Zavodom za šolstvo RS, pod sloganom Nasilje je čist' out nastali preventivni plakati in knjižni kazalniki, na katerih so informacije o oblikah medvrstniškega nasilja in napotki, kam naj se otroci in mladostniki obrnejo po pomoč, če postanejo žrtve tovrstnih dejanj. Plakate bo policija v naslednjih dneh razdelila vsem osnovnim šolam v Sloveniji, vsi učenci od 5. do 9. razreda pa bodo prejeli tudi knjižne kazalke. Namen akcije je otroke na njim prijazen način opozoriti na problematiko nasilja med vrstniki, jih spodbuditi k prijateljskim odnosom, pa tudi ozavestiti, naj v primeru nasilja poiščejo pomoč.

kazalka naslovna

"Policisti smo s to akcijo želeli otrokom na nevsiljiv način sporočiti, da nasilje ni sprejemljivo in da lahko v vsakem trenutku poiščejo pomoč. Zato smo pripravili te, otrokom prijazne knjižne kazalke, ki jih bodo spremljale celo šolsko leto pri učenju in branju knjig. Na njih je veliko uporabnih informacij o tem, katere so oblike medvrstniškega nasilja, kam se otroci lahko obrnejo po pomoč itd. S klikom na QR kodo lahko pridejo do naših spletnih strani, kjer je teh vsebin še več in so uporabne tako za otroke kot tudi za starše in učitelje. Morda bodo v nekem kritičnem trenutku te informacije komu prišle še kako prav," je dejal Boštjan Kavc iz Policijske uprave Celje.

20230921 103908

"Idejo našega tesnega partnerja - slovenske policije - da s kampanjo podpremo komunikacijo učenk in učencev, da bi v primeru nasilja hitreje našli pot do pomoči, je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje hvaležno sprejelo in polno podprlo od samega začetka. Na eni strani s pomočjo Zavoda za šolstvo, ki je k predlogu Generalne policijske uprave podal usmeritve glede starostne skupine in načina komuniciranja, na drugi strani pa z lastno izdajo informativnih plakatov, ki so jih prejele vse šole in nagovarjajo strokovne delavce na šolah k uporabi protokola, ko pride do primera nasilja. Današnjega gostitelja, vodstvo, učiteljice, učitelje, strokovno osebje, učenke in učence Osnovne šole Mihe Pintarja Tolede vidimo kot glas vseh slovenskih vzgojno izobraževalnih zavodov, glas 300 tisoč državljank in državljanov, ki kliče po varnem in spodbudnem učnem okolju in ki nasilje zavrača; ko do njega pride, pa mu zmore zabrusiti Nasilje je čist out," je v svoji izjavi dejal Aleš Ojsteršek, vodja Sektorja za razvoj izobraževanja na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.

20230921 120946 resized

"Ena poglavitnih vlog dela v šoli je zagotavljanje vzpodbudnega in varnega okolja za učence, z ničelno toleranco do fizičnega in psihičnega nasilja. Nikakor si ne moremo zatiskati oči, da se tudi na naši šoli, kot tudi drugih šolah, ne pojavljajo primeri medvrstniškega nasilja, zatorej je ključnega pomena, da šola takšne primere zazna, ob njih reagira in polaga veliko pozornosti na preventivi in ozaveščanju vseh deležnikov izobraževalnega procesa: učencev, učiteljev in staršev. Dobro sodelovanje s policijo in drugimi institucijami nam omogoča, da se lažje spopadamo, zaznavamo in ukrepamo, še preden pride do hujših primerov nasiljih dejanj. Nasilje je čist' out je akcija, ki jo bomo šole sprejele in podprle z odprtimi rokami, saj menimo, da lahko s preventivnimi akcijami ozaveščamo otroke, si pridobimo starše ter zmanjšamo primere nasiljih dejanj med šolsko populacijo," je dejal ravnatelj šole Sebastjan Kukovec.

20230921 114101

Challe Salle je otroke Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda danes razveselil s svojim obiskom, se z njimi pogovarjal o nasilju, nato pa v svojem stilu nastopil pred skoraj petsto učenci, ki so v njegovem nastopu izjemno uživali. Ob tem jim je posredoval pomenljivo sporočilo, da je otroštvo veliko lepše, če se imajo vsi 'fajn'.

"Zelo sem vesel takih akcij. Treba se je zavedati, da imamo veliko odgovornost do otrok in do družbe, v kateri živimo. Tega se še bolj zavedam, odkar imam tudi sam sina," je dejal Challe Salle. Kot je izpostavil, danes ni več tako preprosto biti otrok, kot je bilo to včasih, tudi zaradi družbenih omrežij, ki jih v času njegovega otroštva še ni bilo. Veliko stvari se vsak dan dogaja tako pri nas kot v svetu, veliko je različnih oblik nasilja, poleg fizičnega še psihično, on-line, nasilje, spolno nasilje itd., ki se pojavijo v življenju mladega, odraščajočega človeka. "Velika odgovornost je na odraslih, da to opazimo in ukrepamo, pa tudi na mladih, da takrat, ko se srečajo s kakšno obliko nasilja, niso tiho, temveč ukrepajo, povedo staršem, učiteljem, policiji ... Če si žrtev nasilja te je sram ali strah, ne želiš nikomur povedati. Zato pa so tukaj tudi ostali, ki to nasilje vidijo in lahko ukrepajo."

Kot je še povedal Challe Sale, je bil v srednji šoli tudi sam žrtev psihičnega nasilja in zbadanja zaradi svojega priimka, pa tudi imena, ker mu je ime Saša. Kot je dejal, so takrat učitelji ukrepali, pa tudi vrstniki so se postavili zanj, kar mu je veliko pomenilo, bilo pa je tudi pomembno sporočilo tako nasilnežem kot potencialnim žrtvam. "Vse smo rešili, obrnil sem se na prave ljudi, na učitelje in psihologe, na koncu to ni pustilo nekih resnih posledic. Verjamem pa, da se danes dogaja veliko hudih stvari in le s skupnimi močmi lahko dosežemo, da se to neha, da ustavimo to nasilje, da iz dneva v dan postajamo boljši ljudje in boljša družba."

20230921 113712

"Izjemno veseli smo, da nas v teh prizadevanjih za zagotovitev varnega in prijaznega šolskega okolja pa tudi otroštva nasploh podpira tudi šolstvo, tako pristojno ministrstvo kot sami učitelji in vodstva šol. Prav tako pa smo izjemno veseli, da se je našemu vabilu odzval tudi Challe Salle, ki je mnogim mladim vzornik. Za vzornike pa vemo, da imajo velik vpliv in da njihova beseda, če se malo pošalim, pri otrocih zaleže bolj kot vse besede staršev, učiteljev in nas policistov skupaj," je še v šali dodal Kavc.

Pomembno je, da prepoznamo znake nasilja

Oblike medvrstniškega nasilja so različne, tako kot so različni načini njegovega izvajanja. Lahko gre za pretepanje, zmerjanje, spolno nasilje, spletno nasilje, nadlegovanje itd.
Otrok ali mladostnik, ki je žrtev nasilja, je velikokrat ustrahovan in ga je strah povedati, kaj se mu dogaja. Pri njem se lahko pokažejo posledice nasilja, kot so depresivnost, slabo samovrednotenje in samospoštovanje, slaba samopodoba, sramežljivost, zadržanost, pasivnost, izolacija, slabši šolski uspeh, odpor do šole, pogosto obolevanje, poskusi samomora ... Prav zato je pomembno, da prepoznamo znake nasilja nad otroki in vemo, kaj storiti oziroma kako ukrepati, da bi ustavili nasilneža in pomagali otroku ali mladostniku, ki je žrtev medvrstniškega nasilja. 

Dobro je vedeti

Oblike medvrstniškega nasilja

Kje in kako se dogaja nasilje nad vrstniki?

Kakšni so znaki nasilja nad vrstniki?

Kdo so nasilneži in zakaj? Kdo so žrtve?

Kaj lahko storijo starši?

Kam po pomoč?

Kaj lahko storiš, če si žrtev nasilja med vrstniki?

 • 5 Ignoriraj nasilneža.
 • Reci odločen NE in pojdi stran.
 • Povej prijatelju.
 • Povej v šoli.
 • Povej doma staršem.
 • Povej in zaupaj policistu. 

Vsako nasilje lahko prijaviš policiji na 113.

 Nasilje se pogosto stopnjuje. Žrtve naj poiščejo pomoč!

Z otroki razredne stopnje smo danes v sproščenem ambientu zunanjega šolskega atrija najprej spregovorili o nasilju med vrstniki. Predstavniki policije in šolstva smo jim zagotovili, da v takih primerih ne bodo ostali sami, vendar pa morajo o nasilju, če se jim dogaja, povedati komu, ki mu zaupajo, najsi bo to starš, učitelj, prijatelj itd. Lahko se obrnejo tudi na številne organizacije, ki v takih primerih nudijo pomoč otrokom in mladostnikom, kot so Tom telefon, Unicefove varne točke, Safe.si in #to sem jaz. Vedno pa lahko pomoč poiščejo tudi pri policistih, bodisi na policijskih postajah bodisi s klicem na interventno številko 113. Nasilje se namreč ne ustavi samo od sebe, pogosto se celo stopnjuje, če ne ukrepamo.

Z otroki je o tematiki nasilja med vrstniki in pravih smernicah v življenju spregovoril tudi priljubljeni pevec Challe Salle, ki mladim ne le skozi svojo glasbo, ampak tudi sicer, predaja modra sporočila in jih spodbuja k temu, da v življenju izberejo pravo smer.

Več prijav zaradi večje osveščenosti: letos za 125 % več obravnavanih primerov kot lani

Letos je delež prijavljenih, zaznanih in obravnavanih primerov medvrstniškega nasilja za 125 % večji kov v enakem obdobju lani. V prvem polletju 2023 je policija obravnavala 627 primerov, v enakem obdobju lani pa 278 primerov. Glavni razlog za povečanje obravnavanih primerov vidimo v krepitvi preventivnih aktivnosti policije in vzgojno-izobraževalnih ustanov. V zadnjih letih smo namreč veliko naredili na ozaveščanju otrok in mladostnikov o nujnosti prijave takih dejanj, pa tudi na ozaveščanju njihovih staršev in učiteljev o tem, kako prepoznati znake nasilja in kako zelo pomembno je takšna dejanja prijaviti. Predvsem pa ves čas pozivamo k ničelni toleranci do vseh oblik nasilja, ne le medvrstniškega. Vse te aktivnosti so privedle do večjega števila zaznanih in prijavljenih primerov s strani oškodovancev oziroma njihovih staršev in skrbnikov, predvsem pa s strani vzgojno izobraževalnih ustanov.

Clipboard03 tabela

V prvem polletju 2023 so policisti obravnavali:

 • na območju PU Celje za 83,3 % več primerov medvrstniškega nasilja (2022 – 60 primerov in 2023 – 110 primerov), 
 • na območju PU Koper za 95,2 % več primerov (2022 – 21 primerov in 2023 – 41 primerov),
 • na območju PU Kranj za 105,9 % več primerov (2022 – 17 primerov in 2023 – 35 primerov),
 • na območju PU Ljubljana za 167,2,1 % več primerov (2022 – 67 primerov in 2023 – 179 primerov),
 • na območju PU Maribor za 134,0 % več primerov (2022 – 53 primerov in 2023 – 124 primerov),
 • na območju PU Murska Sobota za 114,3 % več primerov (2022 – 14 primerov in 2023 – 30 primerov),
 • na območju PU Nova Gorica za 77,8 % več primerov (2022 – 9 primerov in 2023 – 16 primerov) in
 • na območju PU Novo mesto za 148,6 % več primerov medvrstniškega nasilja (2022 – 37 primerov in 2023 – 92 primerov).

Največ obravnavanih primerov medvrstniškega nasilja, in sicer 463 se je končalo brez posledic pri oškodovancih, v 163 primerih so pri oškodovancih nastale lahke telesne poškodbe, v enem primeru pa hude telesne poškodbe.

S preventivnimi aktivnostmi do lažjega preprečevanja in odkrivanja nasilja

Policija je v prvem polletju 2023 izvedla 964 preventivnih aktivnosti na osnovnih in srednjih šolah ter vzgojnih zavodih (v celotnem letu 2022 je bilo izvedenih 661 preventivnih aktivnosti). V teh aktivnostih so policisti in kriminalisti bodisi sodelovali kot člani okroglih miz ali predavatelji in tako svetovali zaposlenim, bodisi so tematiko nasilja med vrstniki skozi pogovor predelovali z otroki in mladostniki. Cilj teh aktivnosti je bil doseči večjo ozaveščenost pi prepoznavanju različnih pojavnih oblik medvrstniškega nasilja, razumeti nujnosti prijave teh dejanj ter spodbujati in zasledovati ničelno toleranco do vseh dejanj, povezanih z medvrstniškim nasiljem.

Povezane vsebine

Nasilje med vrstniki

Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v šolah