Sorodne objave

 

V skladu z vladnim odlokom v soboto, 21. oktobra 2023, ob 00.00 na notranjih schengenskih mejah Slovenije s Hrvaško in Madžarsko začasno uvajamo ponovni nadzor. Podrobneje je ta ukrep in razloge zanje v izjavi za javnost predstavil Marko Gašperlin, direktor Uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi. Pojasnil je tudi, kaj to pomeni za potnike.

IMG 0815

Zvočni posnetek izjave Marka Gašperlina

Zvočni posnetek novinarskih vprašanj in odgovorov nanje

Na mejnih prehodih bomo ponovno preverjali, ali potniki izpolnjujejo pogoje za vstop v državo

Ministrstvo za notranje zadeve je vladi predlagalo uvedbo začasnega ponovnega nadzora na notranjih mejah s Hrvaško in Madžarsko, ki naj se uveljavi z začetkom veljavnosti italijanske notifikacije 21. oktobra 2023. V skladu z dogovorom sta bila pripravljena Odlok o uvedbi začasnega ponovnega nadzora na notranjih mejah z Republiko Hrvaško in Republiko Madžarsko ter Odredba o določitvi mejnih prehodov z Republiko Hrvaško in Republiko Madžarsko, na katerih je ob uvedbi začasnega ponovnega nadzora dovoljeno prehajati državno mejo.

Kot je pojasnil Gašperlin, vzpostavitev ponovnega začasnega nadzora na meji s Hrvaško in Madžarsko pomeni, da bodo policisti pri potnikih ob vstopu v Slovenijo preverjali, ali izpolnjujejo pogoje za vstop, ali imajo ustrezne dokumente za prestop meje. Pri izvajanju mejne kontrole bodo policisti pozorni predvsem na osebe, ki bi lahko predstavljale tveganja za različne oblike organiziranega kriminala in terorizma.

Čez mejo samo na ustreznih mejnih prehodih!

Mejo bodo potniki torej lahko prehajali samo tam, kjer bodo z odredbo določeni mejni prehodi. "Na nekaterih mejnih prehodih, gre za najpomembnejše cestne in železniške prehode, bodo lahko mejo prehajali vsi (državljani tako EU kot tretjih držav), tu bomo izvajali tudi mejno kontrolo. Na drugi kategoriji mejnih prehodov pa bodo lahko prehajali mejo samo državljani Slovenije in Evropske unije oziroma osebe, ki uživajo pravico do prostega gibanja po pravu EU," je dejal in dodal, da bo obmejno prebivalstvo lahko ponovno uveljavljalo pravico do prehajanja meje na način, kot je bil v veljavi do vstopa Hrvaške v schengensko območje.

Mejno kontrolo bodo izvajali policisti policijskih postaj za izravnalne ukrepe, ki so posebej usposobljeni za izvajanje mejne kontrole. Med mejnimi prehodi bomo izvajali varovanje t. i. zelene meje, in sicer s policisti skupin za izravnalne ukrepe na območnih policijskih postajah.

Mejni prehodi slo 20102023

Informacija za potnike

Potniki na mejnih prehodih naj upoštevajo določbe glede upravičenosti prehoda meje na posameznem mejnem prehodu, spremenjen prometni režim, upoštevati morajo navodila policistov, ki izvajajo mejno kontrolo. Pri prehodu meje morajo pokazati veljaven dokument za prestop meje, zato naj pravočasno preverijo veljavnost potovalnih dokumentov.

Mejni prehodi na meji s Hrvaško in Madžarsko

Za prehajanje notranje kopenske meje s Hrvaško je določenih 12 mejnih prehodov za mednarodni cestni potniški in tovorni promet ter 7 mejnih prehodov za mednarodni železniški promet. Samo za osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Evropske unije, pa je določenih 12 mejnih prehodov za mednarodni cestni potniški in tovorni promet.

Za prehajanje notranje kopenske meje z Madžarsko sta določena dva mejna prehoda za mednarodni cestni potniški in tovorni promet ter en mejni prehodi za mednarodni železniški promet, medtem ko je za prehajanje notranje kopenske meje z Madžarsko samo za osebe, ki imajo pravico do prostega gibanja po pravu Evropske unije, določenih šest mejnih prehodov za mednarodni cestni potniški in tovorni promet.

Podroben seznam mejnih prehodov je objavljen na portalu GOV.SI: Začasni nadzor na notranji meji

Kaj so razlogi za uvedbo začasnega ponovnega nadzora na notranjih schengenskih mejah s Hrvaško in Madžarsko?

Spričo aktualnega dogajanja v širši regiji ocenjujemo, da so se pojavili tehtni razlogi, da Slovenija uvede ponovni nadzor na notranjih schengenskih mejah s Hrvaško in Madžarsko. Zadnji dogodki potrjujejo, da se pripadniki različnih terorističnih gibanj umikajo z območij oboroženih spopadov, da bi se izognili morebitnim posledicam za svoja dejanja. Ob tem obstaja tveganje, da bi se te osebe, tudi s pomočjo storitev tihotapskih mrež, infiltrirale v mešane migracijske tokove in poskušale na nedovoljen način vstopiti tudi v države Evropske unije. Slovenski varnostni organi sicer pozorno spremljamo morebitna tveganja in varnostne razmere v naši državi in v širši regiji, kot tudi dejavnike, ki bi lahko vplivali na radikalizacijo posameznikov in širjenje nasilnega ekstremizma.

V katerih primerih Schengenski zakonik državi dovoljuje ponovno uvedbo nadzora na njenih mejah?

Zakonik o schengenskih mejah določa, da lahko država članica ob pojavu resne grožnje svojemu javnemu redu ali notranji varnosti ponovno uvede nadzor na vseh ali na določenih delih svoje notranje meje. In sicer se v skladu z 28. členom zakonika lahko ponovno uvede nadzor na notranji meji v primerih, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje, za določeno obdobje do deset dni. Ob tem mora država uradno obvestiti ostale države članice in Evropsko Komisijo ter navesti razloge, ki upravičujejo uporabo postopka. Trajanje začasnega ponovnega nadzora se lahko v skladu s Zakonikom o schengenskih mejah podaljša. Ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah mora biti uporabljena le v izjemnih primerih, kot skrajen ukrep, pri čemer mora spoštovati načeli sorazmernosti in nujnosti. Začasna ponovna uvedba nadzora na notranjih mejah je v Sloveniji opredeljena tudi v 36. členu Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2 ).

Povezane vsebine

Začasni nadzor na notranji meji (informacije o mejnih prehodih, kjer lahko prestopate mejo, trajanju začasnega nadzora in pravnih podlagah)

Notranja schengenska meja