Sorodne objave

 

Zaradi zagotavljanja javnega interesa po objektivni in vsestranski informiranosti odgovarjamo na manipulativno vsebino o delu avtoceste policije, ki kroži po družbenih omrežjih, in javnost v nadaljevanju seznanjamo s konkretnimi in dejanskimi podatki o reorganizaciji te nekdanje notranje organizacijske enote policije ter hkrati tudi predstavljamo rezultate dela policije po njej.

IMG 5442 kontrola tovornih vozil

Uvodoma pojasnjujemo, da so podatki, ki so bili predstavljeni na zaslišanju in nato manipulativno interpretirani v pisanju, podatki delovne skupine, in ne posameznika v policiji. Delovna skupina je namreč temeljito preverila razloge za ustanovitev Uprave avtocestne policije in njenih specializiranih enot in obenem temeljito preučila tudi možne organizacijske rešitve s ciljem zagotovitve učinkovitega nadzora cestnega prometa na avtocestah in hitrih cestah ter tudi njihovo ustrezno sistemsko in organizacijsko umestitev v sistem slovenske policije.

Uprava avtocestne policije ni bila ustrezno sistemsko umeščena v policijo, poleg tega zaradi kadrovske podhranjenosti ni zmogla ustrezno "pokrivati" avtocest

Na slovenskih avtocestah promet že vrsto let nadzirajo postaje prometne policije, v krajšem vmesnem obdobju pa je bila to tudi primarna naloga Uprave avtocestne policije (UAP), ki je bila ustanovljena posebej za ta namen. Vendar se je ob njenem delovanju izkazalo, da uprava ni bila ustrezno umeščena v sistem delovanja policije, bila je kadrovsko podhrajena, zaradi uporabe kadra iz drugih prometnih policij pa je zmanjševala tudi njihovo učinkovitost.

V določenih primerih posamezne enote avtocestne policije niso mogle zagotavljati policijskih patrulj, zaradi česar ni bilo zagotovljeno 24-urno nadziranje avtocestnega omrežja, na območju policijskih uprav Murska Sobota, Kranj, Nova Gorica in Novo mesto pa teh enot sploh ni bilo.

Znotraj obstoječih postaj prometne policije smo vzpostavili skupine za avtoceste in hitre ceste

Ker je šlo za sistemsko težavo, ki je ni bilo mogoče rešiti v okviru obstoječih resursov, je bila potrebna reorganizacija, ki je vodila v ukinitev UAP in hkratno ustanovitev Oddelka za avtoceste in hitre ceste v že uveljavljeni Upravi uniformirane policije, ki je prevzel sistemsko delovanje policije na avtocestah in hitrih cestah. Dodatno so bili po reorganizaciji na vseh policijskih upravah, ki do takrat niso imeli oddelkov za cestni promet, omenjeni oddelki ustanovljeni, inšpektorji iz omenjenih oddelkov pa so prav tako vključeni v delovanje policije na avtocestah.

Posledica reorganizacije je tudi združitev specializiranih enot avtocestne policije in postaj prometne policije, kjer kot oblika dela delujejo skupine za avtoceste in hitre ceste. Postaja prometne policije Ljubljana trenutno zagotavlja štiri policijske patrulje, ki delujejo na avtocestah in hitrih cestah, na ostalih sedmih policijskih upravah pa vsaka postaja prometne policije zagotavlja najmanj eno policijsko patruljo, ki prav tako deluje izključno na avtocestah in hitrih cestah.

24-urno pokritost avtocestnega križa vsak dan zagotavlja najmanj enajst policijskih patrulj

Postaje prometne policije trenutno torej zagotavljajo najmanj 11 policijskih patrulj, ki zagotavljajo 24-urno pokritost avtocestnega križa. Za te patrulje velja, da delujejo izključno na avtocestah in hitrih cestah in so lahko le izjemoma napotene na interventne dogodke izven avtocest in hitrih cest. Poleg stalne prisotnosti patrulj prometne policije je svoje delovanje na avtocestah in hitrih cestah okrepila Specializirana enota za nadzor prometa, ki smo jo prav tako kadrovsko okrepili.

DSC 0068 fotoAndrazSegs Avtocestna policija

Na avtocestah in hitrih cestah smo povečali število poostrenih nadzorov

Na avtocestah in hitrih cestah smo povečali število poostrenih nadzorov. Bolj pogosto izvajamo nadzore s preusmeritvami prometa skozi nadzorne točke ali počivališča. Omenjeni nadzori so praviloma usmerjeni v nadzor tovornih vozil in avtobusov, pri katerih sodelujejo tudi druge inšpekcijske službe, kot opazovalci pa tudi predstavniki tujih policij. Na avtocestah in hitrih cestah se izvaja tudi več nadzorov nad nepravilno uporabo mobilnih telefonov in drugimi oblikami distrakcij voznikov, nadzorov, v katerih ugotavljamo kršitve, povezane z neustrezno varnostno razdaljo, ter meritev hitrosti.

Policistu v Nacionalnem centru za upravljanje prometa se bo kmalu pridružil še en policist

Po reorganizaciji prometne policije je v Nacionalnem centru za upravljanje prometa (pri Ministrstvu za Infrastrukturo) začel delati policist, do konca leta pa bomo za delo v centru zagotovili dodatnega policista. Policist v nacionalnem centru skrbi za boljšo pretočnost informacij med nadzornim centrom in policijskimi patruljami na terenu, kar prav tako vpliva na učinkovitost patrulj, ki delujejo na avtocestah in hitrih cestah.

IMG 1071 prometni policist

Boljša organiziranost prometne policije nujna tudi zaradi letošnjega povečanja prometa na teh cestah

Sicer pa je bila reorganizacija dela policije na avtocestah in hitrih cestah pomembna tudi zaradi povečanja prometa. V letošnjem letu namreč po podatkih DARS-a beležimo pomembno povečanje prometa na avtocestah in hitrih cestah, in sicer:

 • avtocesta št. A1 (štajerski krak): povečanje za 3 odstotke,
 • avtocesta št. A1 (primorski krak): povečanje za 4 odstotke,
 • avtocesta št. A2 (gorenjski krak): povečanje za 3 odstotke,
 • avtocesta št. A2 (dolenjski krak): povečanje za 8 odstotkov,
 • avtocesta št. A5 (pomurska avtocesta): povečanje za 1 odstotek. 
Pri reorganizaciji prometne policije zato ne gre za "rušenje nečesa ali nekoga", ampak za odpravljanje sistemskih težav, s katerimi se je srečevala tako UAP kot tudi prometne policije po policijskih upravah.

Pozitiven vpliv reorganizacije dokazujejo statistični podatki. Ugotavljanje prekrškov je aktivnejše, tudi posledice prometnih nesreč so letos manjše

Naše trditve glede pozitivnih vplivov, povezanih z reorganizacijo prometne policije, pa izhajajo tudi iz statistike, ki je najboljši pokazatelj učinka reorganizacije. Rezultati so boljši, kar se tiče prometnih nesreč in posledic, poleg tega pa izkazujejo tudi bistveno večjo aktivnost policistov pri ugotavljanju prekrškov kot v obdobju delovanja UAP, kjer je bilo poleg manjšega število ukrepov izrečenih še zelo veliko opozoril. Izpostaviti želimo predvsem naslednja področja, ki so v javnosti pogosto izpostavljena.

V obdobju od 1. januarja do 30. novembra 2023 je bilo na avtocestah in hitrih cestah ugotovljenih 70.284, v enakem obdobju lani pa 59.411 kršitev cestnoprometnih predpisov. V letošnjem letu jih tako beležimo 18,3 odstotka več, s tem da je bilo v letošnjem letu izrečenih 7.454 opozoril, v lanskem letu pa 15.218.

Največ kršitev cestnoprometnih predpisov je ugotovljenih na naslednjih področjih:

 • hitrost – 22.815 kršitev (lani 16.833),
 • neuporaba varnostnega pasu – 4.281 kršitev (lani 5.151),
 • neustrezna varnostna razdalja – 5.373 kršitev (lani 3.318),
 • uporaba mobilnega telefona – 4.815 kršitev (lani 3.732),
 • preobremenjenost vozil – 4.284 kršitev (lani 2.736)
 • nepravilno prehitevanje tovornih vozil – 2.337 kršitev (lani 1.863),
 • prekoračitve časa trajanja vožnje in neupoštevanje obveznih počitkov – 4.007 kršitev (lani 2.992).

Na avtocestah in hitrih cestah se je v obdobju od 1. januarja do 30. novembra 2023 zgodilo 2.028 prometnih nesreč (1.745 v enakem obdobju lani) ali za 16,2 odstotka več. V teh nesrečah je umrlo 12 udeležencev (24 v enakem obdobju lani) ali 50 odstotkov manj, 38 je bilo hudo telesno poškodovanih (56 v enakem obdobju lani) ali 32,1 odstotka manj in 464 lahko telesno poškodovanih (v enakem obdobju lani 518) ali 10,4 odstotka manj.

Cenimo strokovno in predano delo policistov na področju zagotavljanja prometne varnosti, tako v času delovanja UAP kot sedaj

Kar pa se tiče dela policistov, vodstvo policije prepoznava in ceni njihovo opravljeno delo ter jim je zelo hvaležno za njihovo marljivost, strokovnost, zakonitost, predanost in učinkovitost, vezano tako na čas delovanja v UAP, kot tudi sedaj.