Sorodne objave

 

Predstavniki Policije in Davčne uprave Republike Slovenije so na današnji skupni novinarski konferenci na Generalnem davčnem uradu predstavili uspešno zaključeno akcijo davčnega nadzora in kriminalistične preiskave kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete na področju trgovanja z motornimi vozili in kolesi. Z njo so policisti in DURS razkrili organizatorja davčne utaje, davčnega zavezanca iz Ljubljane, in pretrgali eno največjih prodajnih verig za nova in rabljena vozila ter motorna kolesa v Sloveniji.

081201 010

Na novinarski konferenci sta sodelovala vodja sektorja kriminalistične policije na PU Ljubljana mag. Branko Japelj in
vodja preiskovalno analitskega oddelka v sektorju za nadzor na Generalnem davčnem uradu mag. Uroš Novak


Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana so po obširni in dlje časa trajajoči preiskavi podali kazensko ovadbo zoper šest fizičnih in štiri pravne osebe, ki so utemeljeno osumljene storitve kaznivih dejanj zatajitve finančnih obveznosti (254. člen Kazenskega zakonika RS), hudodelskega združevanja (297. člen KZ) in pranja denarja (252. člen KZ).

Davčni organ je v davčnem inšpekcijskem pregledu, ki je potekal v letu 2007 in 2008, pri več gospodarskih družbah s sedežem v okolici Ljubljane ugotovil, da te družbe utajujejo davčne obveznosti pri uvozu motornih vozil iz drugih držav Evropske unije.

081201 032

Vodja sektorja kriminalistične policije na PU Ljubljana mag. Branko Japelj

Zvočni posnetek izjave mag. Branka Japlja izjave mag. Branka Japlja (mp3) 


Na podlagi znanih informacij je policija začela zbirati obvestila tako s klasičnimi kot tudi prikritimi preiskovalnimi ukrepi. Policisti so opravili 11 hišnih preiskav, v katerih so zasegli večjo količino dokumentacije in računalniških podatkov. Pri tem so v predkazenskem postopku ugotovili, da gre pri poslovanju osumljenih družb za njihovo usklajeno delovanje v smislu davčnega vrtiljaka, pri čemer je nosilna gospodarska družba s pomočjo dveh slamnatih gospodarskih družb lažno izkazovala plačane davčne obveznosti iz naslova uvoženih in v Sloveniji prodanih motornih vozil. Na ta način si je nosilna osumljena gospodarska družba v obdobju od maja 2007 do avgusta 2008, torej v 16 mesecih svojega poslovanja, pridobila za 4,5 milijona evrov protipravne premoženjske koristi. Pri tem so fizičnim in pravnim osebam na območju Slovenije prodali okoli 900 motornih vozil in koles, za katera po ugotovitvah davčnega organa niso bile plačane davčne obveznosti.

Poleg tega so še ugotovili, da je združbo, ki je izvrševala kazniva dejanja, vodil 33-letni osumljenec iz okolice Ljubljane, ki je opravljal tudi funkcijo direktorja ene izmed osumljenih družb, pri tem pa je sodeloval še s šestimi osumljenci, med katerimi sta dva sodelovala kot direktorja slamnatih družb.

Zoper glavnega osumljenca, ki je utemeljeno osumljen organiziranja opisanih kaznivih dejanj, je policija med novembrom 2008 in aprilom 2009 podala skupno 29 kazenskih ovadb zaradi utemeljenega suma storitve 44 kaznivih dejanj goljufije (217. člen KZ) in poslovne goljufije (234.a člen KZ). Zaradi teh kaznivih dejanj so mu že decembra 2008 odvzeli prostost, preiskovalni sodnik pa je zoper njega odredil pripor, v katerem je še sedaj. Pri drugih osumljencih ne gre za povratnike kaznivih dejanj. Zoper štiri izmed njih je bilo skladno s 157/II členom Zakona o kazenskem postopku odrejeno policijsko pridržanje do 48 ur, po prenehanju razlogov za pridržanje pa so bili izpuščeni na prostost.

Po takrat veljavnem kazenskem zakoniku je za kaznivo dejanje zatajitve finančnih obveznosti po 254. členu KZ predpisana zaporna kazen do petih let. Osumljencu, ki je ustanovil hudodelsko združbo za izvrševanje tovrstnih kaznivih dejanj, zaradi suma storitve kaznivega dejanja hudodelskega združevanja grozi zaporna kazen od šestih mesecev do osmih let, osumljencem za kaznivo dejanje pranja denarja po 252. členu KZ pa grozi zaporna kazen do osmih let.

Med celotnim predkazenskim postopkom je zlasti na področju izmenjave podatkov potekalo intenzivno sodelovanje med policijo in davčnim organom, ki je zadevo obravnaval v skladu s svojimi pristojnostmi. Ugotovitve davčnega organa pa so bistveno prispevale k učinkoviti obravnavi in uspešnemu zaključku obravnavane zadeve v predkazenskem postopku.

Tokratna novinarska konferenca je že druga priložnost v kratkem času, kjer javnosti predstavljamo uspešno in učinkovito sodelovanje med davčno upravo in policijo. Policija, davčna uprava in urad za preprečevanje pranja denarja sodelovali pri obsežni kriminalistični preiskavi gospodarske kriminalitete (sporočilo za javnost, 19. 3. 2009)

Statistični podatki policije:

Po besedah predstavnikov policije prejemamo vse več prijav o neupravičenih oškodovanjih fizičnih in pravnih oseb ter oškodovanjih javnih financ. V prvih treh mesecih letošnjega leta se je tako povečalo število zadev na področju gospodarske kriminalitete, ki jih je bilo 2.873 (2.660 v istem obdobju lani), kar je porast za 8 %, skupna materialna škoda pa znaša 57 milijonov evrov (31 milijonov evrov v istem obdobju lani).

Leta 2008 je bilo obravnavanih 375 kaznivih dejanj zatajitev finančnih obveznosti, v prvem tromesečju letos pa smo obravnavali za tretjino več zaznanih primerov zatajitev finančnih obveznosti v primerjavi z lanskim prvim tromesečjem.

081201 059

Vodja preiskovalno analitskega oddelka v sektorju za nadzor na Generalnem davčnem uradu mag. Uroš Novak

Zvočni posnetek izjave mag. Uroša Novaka izjave mag. Uroša Novaka (mp3)  

Ukrepi Davčne uprave RS pri nadzoru nad prodajo motornih vozil in drugih prevoznih sredstev  
(gradivo za novinarje, ki povzema rezultate usmerjenih nadzorov, pri katerih so uspešno in učinkovito sodelovale pristojne institucije)


Davčna uprava RS vse potencialne kupce motornih vozil preventivno opozarja na možne nepravilnosti in kupcem avtomobilov svetuje:

Pred odločitvijo za nakup novega ali rabljenega motornega vozila preko "novonastalih" ponudnikov vozil v vsakem primeru svetujemo, da pogledate v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin pri AJPES-u. V tem registru so poleg sklepov davčne uprave lahko vpisane tudi pravice tretjih oseb. V Stvarnopravnem zakoniku (SPZ) je določeno, da se nihče ne more sklicevati na to, da ni poznal podatkov o zastavni pravici, ki so vpisani v register neposestnih zastavnih pravic, če je premičnina vpisana v ta register.

V pogled v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin je brezplačen in je mogoč na spletni strani AJPES-a. Kot identifikacijsko številko, vpis katere zahteva iskalnik na tej spletni strani, se vpiše identifikacijska številka vozila (VIN), t. j. številka šasije.