Sorodne objave

 

Generalni direktor slovenske policije Jože Romšek in vodja Regionalnega predstavništva Visokega komisarja Združenih narodov za begunce za srednjo Evropo Lloyd Dakin sta danes, 1. oktobra 2008, podpisala Dogovor o sodelovanju med Ministrstvom za notranje zadeve RS - Policijo in Regionalnim predstavništvom Visokega komisarja ZN za begunce za srednjo Evropo pri zagotavljanju dostopa prosilcev za mednarodno zaščito na območje Republike Slovenije in izvrševanja njihove pravice do mednarodne zaščite.

unhcr03

MNZ - Policija in Visoki komisariat Združenih narodov za begunce sodelujeta, odkar je Slovenija članica Združenih narodov. Njuno medsebojno sodelovanje je zelo dobro in v interesu obeh strani. UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) kot opazovalec sodeluje tudi pri policijskih postopkih z osebami, ki želijo zaprositi za mednarodno zaščito. Po drugi strani pa Policija potrebuje strokovno znanje in podatke, ki jih ima UNHCR o nezakonitih migracijah ne samo v regiji, ampak tudi v svetu. Tako se s tem dogovorom urejajo medsebojna razmerja v policijskih postopkih z osebami, ki želijo zaprositi za mednarodno zaščito.

Sodelovanje med Policijo in UNHCR poteka predvsem z izmenjavo informacij o nezakonitih migracijah v državi, regiji in svetu, izmenjavo informacij o razmerah na območjih oziroma regijah, od koder prihajajo prosilci za mednarodno zaščito, delovnimi srečanji, usposabljanjem policistov in opazovalcev ter opazovanjem policijskih postopkov z osebami, ki želijo zaprositi za mednarodno zaščito. UNHCR izvaja naloge po tem dogovoru skladno s svojo organiziranostjo in predpisi, ki v Sloveniji urejajo azilni postopek. Dogovor bo vsekakor nadgradil dosedanje uspešno sodelovanje.

unhcr05

Na fotografiji z leve proti desni: pomočnik direktorja Uprave uniformirane policije Marko Gašperlin, generalni direktor policije Jože Romšek, vodja Regionalnega predstavništva Visokega komisarja Združenih narodov za begunce za srednjo Evropo Lloyd Dakin, vodja oddelka za izravnalne ukrepe v Sektorju mejne policije UUP GPU Melita Močnik ter vodja Sektorja za mednarodne odnose po pooblastilu generalnega direktorja policije Vladimir Pocek

unhcr04

Vodja Regionalnega predstavništva Visokega komisarja Združenih narodov za begunce za srednjo Evropo Lloyd Dakin in generalni direktor slovenske policije Jože Romšek