Sorodne objave

 

Na podlagi 21. člena Zakona o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006), tretjega odstavka 3. člena in 6. člena Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev (Ur. l. RS, št. 78/2007)

Policijska akademija razpisuje izvedbo

OSNOVNEGA STROKOVNEGA USPOSABLJANJA IN PREIZKUSA ZNANJA ZA OPRAVLJANJE NALOG OBČINSKEGA REDARSTVA


ČAS IN KRAJ IZVAJANJA:

Osnovno strokovno usposabljanje se bo začelo v ponedeljek, 26. 1. 2009, v Policijski akademiji, Rocenska 56, 1211 Ljubljana - Šmartno.

Usposabljanje traja 12 tednov (370 ur).


VKLJUČITEV V USPOSABLJANJE:

V osnovno strokovno usposabljanje občinskih redarjev se lahko vključi vodja občinskega ali medobčinskega redarstva, pripravnik za občinskega redarja ter občinski redarji iz 34. člena Zakona o občinskem redarstvu (v nadaljevanju kandidat).

Prijavo kandidata na osnovno strokovno usposabljanje vloži odgovorna oseba občinske uprave, pri kateri je kandidat zaposlen, skladno s 6. členom Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev (Ur. l. RS, št. 78/2007).


POGOJI ZA VKLJUČITEV:

Kandidat mora ob prijavi na usposabljanje izpolnjevati naslednje pogoje:

  • splošne pogoje, ki jih določa Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/2002 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami),
  • pogoje po Zakonu o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006),
  • na podlagi drugega odstavka 101. člena Zakona o policiji (Ur. l. RS, št. 49/1998 s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami) mora občina s policijo skleniti medsebojno pogodbo za izvedbo strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja občinskih redarjev.


NAČIN PRIJAVE:

Prijavo mora vložiti odgovorna oseba občinske uprave, pri kateri je kandidat zaposlen, najmanj 30 dni pred datumom, določenim za začetek strokovnega usposabljanja. Pošlje jo na naslov Policijska akademija, Rocenska 56, 1211 Ljubljana - Šmartno ali elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Pri prijavi naj se pod zvezo sklicuje na "Občinski redar".


PRIJAVA MORA ZAJEMATI:

  • podatke o prijavitelju (naziv, naslov, ime in priimek odgovorne osebe, telefon in e-naslov),
  • podatke o kandidatu (ime, priimek, EMŠO, kraj rojstva, naslov, telefon in e-naslov) in
  • izjavo odgovorne osebe prijavitelja o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe kandidata,
  • izjava kandidata glede varnostnega preverjanja.

Dodatne informacije o javni objavi lahko dobite pri policijski inšpektorici Slavici Gostiša (telefonska številka: 01 514 7076).

Prijave je treba vložiti najkasneje do 29. 12. 2008.

O izbiri bomo kandidate pisno obvestili in jih z vabilom povabili na usposabljanje v začetku januarja 2009.

Kandidatom, ki bodo izrazili potrebo po namestitvi, bo ta skladno s prostorskimi zmožnostmi omogočena v objektih Ministrstva za notranje zadeve.

Policijska akademija je omejila vpis na 25 kandidatov. Pri prijavi bodo imeli prednost kandidati občin, ki do sedaj še niso napotile udeležencev na usposabljanje.

Vsi, ki bodo pristopili k usposabljanju, morajo imeti predpisano uniformo občinskega redarstva. Kandidati, ki ob začetku usposabljanja ne bodo opremljeni z uniformo, na usposabljanje ne bodo sprejeti.

Po uspešnem zaključku usposabljanja bodo kandidati lahko opravljali preizkus znanja.

 

Preizkusi znanja bodo potekali predvidoma aprila in maja 2009.