usposabljanje občinskih redarjev

Druga skupina občinskih redarjev zaključila usposabljanje v Policijski akademiji 24. junij 2008
Obdobno izpopolnjevanje občinskih redarjev - razpis 16. marec 2011
Obdobno izpopolnjevanje občinskih redarjev - razpis 29. julij 2011
Obdobno izpopolnjevanje občinskih redarjev - razpis 4. november 2011
Obdobno izpopolnjevanje občinskih redarjev - razpis 27. januar 2012
Obdobno izpopolnjevanje občinskih redarjev - razpis 4. april 2012
Obdobno izpopolnjevanje občinskih redarjev - razpis 8. junij 2012
Obdobno izpopolnjevanje občinskih redarjev - razpis 28. januar 2013
Obdobno izpopolnjevanje občinskih redarjev - razpis 27. oktober 2014
Osnovno strokovno usposabljanje in preizkus znanja občinskih redarjev - razpis 24. november 2009
Osnovno strokovno usposabljanje in preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva - razpis 10. januar 2008
Osnovno strokovno usposabljanje za občinske redarje - razpis 21. oktober 2008
Osnovno strokovno usposabljanje za občinske redarje - razpis 18. april 2008
Osnovno strokovno usposabljanje za občinske redarje - razpis 18. junij 2009
Osnovno strokovno usposabljanje za občinske redarje - razpis 8. junij 2010
Policijska akademija 30. marec 2009
Preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva - izpitni roki in prijavnica 25. marec 2008
Preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva - obvestilo 10. marec 2009
Preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva - obvestilo o izpitnih rokih 26. februar 2010
Preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva - obvestilo o izpitnih rokih 30. oktober 2014
Preizkus znanja za opravljanje nalog občinskega redarstva - prijavnica 24. december 2007
Prva skupina občinskih redarjev uspešno zaključila usposabljanje 26. marec 2008
Strokovno usposabljanje občinskih redarjev - poziv občinskim upravam 27. oktober 2009
Strokovno usposabljanje za občinske redarje - razpis 15. marec 2011
Strokovno usposabljanje za občinske redarje - razpis 22. november 2011
Strokovno usposabljanje za občinske redarje - razpis 9. januar 2012
Strokovno usposabljanje za občinske redarje - razpis 5. junij 2012
Strokovno usposabljanje za občinske redarje - razpis 27. maj 2013
Strokovno usposabljanje za občinske redarje - razpis 6. junij 2019