Sorodne objave

 

Slovenija bo v prvi polovici leta 2008, med predsedovanjem Svetu Evropske unije, gostila več pomembnih dogodkov na mednarodni ravni. Policija je zato pripravila načrt aktivnosti, s katerimi bo zagotavljala varnost udeležencev teh dogodkov.


IMG 6242


Aktivnosti policije kot tudi nasvete udeležencem v cestnem prometu, ki bodo srečevali vozila s spremstvom, sta na današnji novinarski konferenci na Ministrstvu za notranje zadeve predstavila direktor Urada za varnost in zaščito Sašo Korenjak in višji policijski inšpektor v Sektorju prometne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi Srečko Deželak.

IMG 6228


Po besedah direktorja Urada za varnost in zaščito Saša Korenjaka bo policija svoje ukrepe in načrte varovanja kot tudi število sodelujočih policistov sproti usklajevala in prilagajala varnostnim razmeram in posameznim dogodkom. Dejal je, da so trenutne varnostne razmere sicer ugodne, da pa ni izključeno, da se med posameznimi dogodki ogroženost ne bo povečala. Policisti so se na aktivnosti med predsedovanjem Svetu EU pripravljali in tudi dodatno usposabljali, predvsem za varovanje oseb, objektov, protibombno zaščito, za spremstvo oz. vožnjo vozil s prednostjo, med pripravami na aktivnosti v naslednjih šestih mesecih pa so se udeležili tudi določenih dogodkov v tujini.


Nekatere varnostne ukrepe bodo policisti izvajali na območju konferenčnega centra na Brdu pri Kranju in letališča na Brniku; obe lokaciji bosta med predsedovanjem najbolj obremenjeni. Vstop v kompleks Brdo bo tako mogoč le ob ustreznem varnostnem pregledu in z akreditacijo oz. priponko. Na letališču na Brniku bo policija svoje naloge izvajala na območju glavnega terminala in območju splošne aviacije. Posamezni varnostni ukrepi se bodo izvajali še na lokacijah, kjer bodo udeleženci nastanjeni oz. bodo organizirani posamezni vzporedni dogodki, poleg tega pa tudi v Bruslju (v stalnem predstavništvu Republike Slovenije in v prostorih Sveta EU med zasedanji).

V zvezi z urejanjem prometa je Korenjak še povedal, da je pričakovano predvsem povečanje prometa na cestah na območju letališča na Brniku in kompleksa Brdo, ob posameznih dogodkih tudi na območju Bleda, zagotovo bo promet povečan na Celovški cesti kot glavni cestni vpadnici v Ljubljano in v okolici posameznih hotelov v mestnem središču, kjer lahko udeleženci v prometu pričakujejo večje število vozil s prednostjo oz. spremstvom.


IMG 6225


Srečko Deželak iz Sektorja prometne policije je dejal, da lahko do zastojev v prometu na relacijah, kjer bodo potovala vozila s spremstvom, pride predvsem na odsekih, kjer je gostota prometa že vsakodnevno velika. Dejal je, da bodo policisti urejali promet glede na dano situacijo in zagotavljali čim bolj nemoten prehod varovanim osebam, ostalim udeležencem v prometu pa nato zagotavljali normalno vključitev v promet. Vse aktivnosti na področju urejanja prometa so predvidene na takšen način, da bodo čim manj posegale v obstoječo prometno ureditev.


Prometna ureditev v Ljubljani torej ne bo bistveno spremenjena, spremembe prometne ureditve pa bodo veljale samo v določenih dneh, saj opisane aktivnosti ne bodo potekale kontinuirano vseh šest mesecev. O zaporah cest ob posameznih dogodkih bomo javnost sproti obveščali na naši spletni strani.

Deželak je še poudaril, da morajo vozniki, ko srečajo policijska vozila za spremstvo varovane kolone, ki so označena z rdečimi in modrimi lučmi, ustaviti in omogočiti neoviran prehod vsem vozilom v konvoju. Z vožnjo lahko nadaljujejo takoj, ko mimo njih zapelje zadnje policijsko vozilo, označeno z zeleno in modro lučjo.

 


Varovane kolone vozil med potovanjem bo varovala policija s službenimi vozili. V varovani koloni so lahko osebni avtomobili in avtobusi. Na začetku in koncu takšnih varovanih kolon so vidno označena vozila za spremstvo.

Vozila za spremstvo uporabljajo posebne svetlobne in zvočne znake.

Vozilo na začetku kolone ima rdečo in modro utripajočo luč. Na koncu varovane kolone pa je vozilo z zeleno in modro utripajočo lučjo.

Varovano kolono lahko spremljajo policisti v osebnih avtomobilih ali na motornih kolesih. Ta vozila praviloma uporabljajo tudi sireno.

Če voznik sreča vozilo za spremstvo ali če ga takšno vozilo dohiti, mora voznik takoj ustaviti ob robu ali zunaj vozišča in varovani koloni dati prosto pot.

Vožnjo smejo vozniki nadaljevati šele, ko odpeljejo mimo vsa vozila v koloni, vključno z vozilom, ki ima zeleno in modro luč. To namreč pomeni, da je varovane kolone konec in s tem konec vseh prepovedi in omejitev, ki so veljale zaradi uporabe rdeče in modre luči.

Vozilom za spremstvo se je prepovedano priključiti. Prav tako se jih ne sme prehiteti.

Voznike, ki svojih vozil ne ustavijo ali ne omogočijo prostega prehoda varovani koloni ali ki se priključijo varovani koloni ali jo prehitijo, lahko policisti kaznujejo z globo v višini 250,38 evra.