Sorodne objave

 

Slovenska policija je včeraj in danes, 15. 1. 2008, v Ljubljani gostila člane razširjene trojke delovne skupine šefov evropskih policij (EPCTF - European Police Chiefs Task Force Expanded Troika).

Zasedanja v kongresnem centru hotela Mons v Ljubljani so se poleg generalnega direktorja policije Jožeta Romška in predstavnikov Slovenije kot predsedujoče države Svetu Evropske unije udeležili tudi šefi policij oz. njihovi namestniki iz držav, ki so Svetu EU predsedovale pred nami (Nemčija in Portugalska) oz. bodo predsedujoče za nami (Francija, Češka in Švedska). Srečanja so se udeležili še predstavniki Europola in Generalnega sekretariata Sveta EU.

Mons1

Tokratno srečanje v Ljubljani je bilo namenjeno obravnavi glavnih ciljev EPCTF, kot so evalvacija trenutnih projektov, pospeševanje razprave o novih tehnologijah in njihovem pomenu za policijske enote, krepitev nadaljnjega sodelovanja z drugimi agencijami, kot so Frontex in delovna skupina za carinsko sodelovanje, ter izboljšanje pogojev za uporabo skupnih preiskovalnih skupin v novem pravnem okviru. Na programu zasedanja je bila tudi razprava o poročilu OCTA 2008 (oz. oceni ogroženosti s strani organiziranega kriminala v letu 2008) in pogovori o nadaljnjih pravnih in tehničnih predpogojih za interoperabilnost sistemov.

Mons2a

V okviru zasedanja sta generalni direktor slovenske policije Jože Romšek in direktor Europola Max-Peter Ratzel podala tudi izjavo za medije o srečanju in glavnih temah pogovorov.

Mons4

Zvočni posnetek  (mp3, 3.5MB)  


Po besedah Jožeta Romška, ki je za pol leta prevzel predsedstvo delovni skupini šefov evropskih policiji, je bil prvi sestanek razširjene trojke evropskih policij v kontekstu predsedovanja Slovenije Evropski uniji zelo uspešen: "Moram reči, da je bila podpora naših policistov in podpora Europola, Generalnega sekretariata Seta EU in bivše predsedujoče Portugalske izvrstna, tako da smo lahko brez težav šli skozi dnevni red, kjer smo se pogovarjali o prioritetah slovenskega predsedstva. Ob tej priložnosti moram posebej poudariti izvrstno sodelovanje in predsedovanje Portugalske z generalporočnikom Nunesom na čelu in se obenem zahvaliti vsem tistim direktorjem, s katerimi sem bil v zadnjih treh letih v kontaktu, zlasti direktorju Europola in kolegom g. Buxbaumu iz Avstrije, g. Zierkeju iz Nemčije, kolegom iz Portugalske in drugih držav, za njihove izkušnje, ki so jih prenesli name in na naše kolege. Slovenska polcija ima v času predsedovanja dve posebni nalogi. Ena je zagotavljanje varnosti med sestanki in drugimi dogodki, ki jih bomo organizirali v okviru predsedovanja v Sloveniji. Druga velika odgovornost je vodenje sestankov šefov policij EU, tako na operativni kot strateški ravni, kar je v odgovornosti institucije generalnega direktorja slovenske policije. Sestanek je bil skratka uspešen, diskusija je bila odprta, strokovna, sugestije prave, zlasti v kontekstu naslednjih dveh sestankov na operativni in strateški ravni. Ob tej priložnosti se še enkrat zahvaljujem vsem člano, razširjene trojke, ki so prišli na današnje srečanje v Ljubljani."

Mons5Direktor Europola Max-Peter Ratzel pa se je v imenu Europola zahvalil za vabilo na srečanje in dejal, da je predsedstvo Slovenije Evropski uniji kot tudi polletno predsedovanje direktorja slovenske policije Jožeta Romška delovni skupini šefov evropskih policij in tudi drugim delovnim telesom, na primer Europolovemu upravnemu odboru, izjemno pomembno. Ena od prioritet, izpostavljenih tudi na sestanku, kot je dejal, je namreč boj proti kriminalu na Zahodnem Balkanu, kjer ima Slovenija vodilno vlogo in je na tem območju zelo angažirana. Boj proti organiziranemu kriminalu kot tudi terorizmu pa je tudi Europolova prioriteta. V tem smislu je izpostavil tudi obravnavo poročila o oceni ogroženosti s strani organiziranega kriminala za območje Jugovzhodne Evrope. Sestanek je bil po njegovem mnenju zato zelo konstruktiven in je potekal v prijateljskem vzdušju. Nazadnje je poudaril še izjemno dobro sodelovanje med slovensko policijo in Europolom v zadnjih letih, še zlasti po letu 2004, ko je Slovenija postala polnopravna članica v Europolu, ki je v njem zastopana tudi s svojim uradnikom za zvezo. Ratzel je še dejal, da zelo ceni podporo direktorja Romška in njegove ekipe, in pohvalil sodelovanje slovenske policije, ki z Europolom aktivno sodeluje, tudi z izmenjavo kvalitetnih in pravočasnih informacij. Nenazadnje pa je pohvalil tudi dobro pripravljenost Slovenije, da je lahko implementirala Schengenski sporazum in se vključila v schengensko območje.

Zvočni posnetek  (mp3, 3.3MB)  

Delovna skupina šefov evropskih policije je forum, v katerem so najvišji predstavniki policij iz držav članic Evropske unije in kjer se sprejemajo strateške odločitve. Na zasedanjih delovne skupine člani razpravljajo o izzivih in težavah, s katerimi se srečujejo vse evropske policije, in nato poskušajo najti tudi rešitve zanje.

Glavni namen vsakokratnega zasedanja razširjene trojke delovne skupine šefov evropskih policij je končna izbira obravnavanih tem v okviru vsakega predsedstva. Obenem pa gre tudi za pripravo na dva formalna sestanka delovne skupine, ki potekata v okviru vsakega predsedstva; to sta strateški sestanek,ki poteka v prostorih Sveta EU v Bruslju, in operativni sestanek, ki poteka na sedežu Europola v Haagu.