EPCTF

Goršek se je v Haagu udeležil srečanja evropskih šefov policij 31. maj 2012
Goršek se je v Varšavi udeležil srečanja šefov evropskih policij 10. november 2011
Goršek attends European Police Chief Task Force Meeting in Warsaw 10. november 2011
Generalni direktor policije na srečanju šefov evropskih policij 25. oktober 2010
Generalni direktor policije na zasedanju delovne skupine evropskih šefov policij 19. oktober 2009
Director General of the Police at a meeting of the European Police Chiefs Task Force 19. oktober 2009
V Parizu predstavljeni dosežki slovenskega predsedstva v okviru delovne skupine šefov evropskih policij (EPCTF) 14. julij 2008
Achievements of Slovenian Presidency Presented in the Framework of the European Police Chiefs Task Force (EPCTF) 14. julij 2008
Šefi policij EU (EPCTF) za boljše operativno sodelovanje med policijami 22. maj 2008
European Police Chiefs (EPCTF) for better operational cooperation between police forces (en/fr) 22. maj 2008
Meeting of the European Police Chiefs Task Force - announcement (en / fr) 16. maj 2008
Šefi policij EU (EPCTF) za boljše sodelovanje med policijami - Sporočilo za javnost 11. april 2008
European Police Chiefs (EPCTF) in favour of better cooperation between police forces - Press release 11. april 2008
European Police Chiefs Task Force Strategic Meeting 6. april 2008
Zasedanje razširjene trojke delovne skupine šefov evropskih policij (EPCTF) v Ljubljani 15. januar 2008
European Police Chiefs Task Force (EPCTF) Expanded Troika Meeting in Ljubljana 15. januar 2008
Meeting of the Support Unit of the European Police Chiefs Task Force (EPCTF) in Ljubljana 20. december 2007
Zasedanje podporne enote Delovne skupine šefov evropskih policij (EPCTF) v Ljubljani 20. december 2007
Zasedanje podporne enote EPCTF v Ljubljani 18. december 2007