Sorodne objave

 

Pred nami so ponovno pustni čas in z njim povezana različna pustna rajanja in zabave. Ponovno bo mogoče srečati veliko pustnih mask. Da bi bilo pustovanje tudi varno, policisti svetujejo:

Zakon o varnosti cestnega prometa v 72. členu predpisuje, da voznik med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševale njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila (maske, kostume, lasulje ...). Za neupoštevanje te določbe je predpisana globa 83,46 evra. Pri morebitnem nenadnem zaviranju ali prometni nesreči lahko razni pripomočki (deli pustnih mask, palice, orodje in ostali predmeti ...), ki so v kabini, poškodujejo potnike v vozilu, zato svetujemo, da pripomočke pospravite v prtljažnik vozila.

Vsi tisti, ki bodo sedli za volan, naj se vzdržijo pitja alkoholnih pijač in naj ne uživajo drugih psihoaktivnih snovi in zdravil, ki zmanjšujejo sposobnost za vožnjo. Tistim, ki bodo uživali alkoholne pijače, pa svetujemo, naj poskrbijo za druge, primernejše oblike prevoza na zabavo ali domov. Hitrost naj prilagodijo stanju in lastnostim ceste, prometnim razmeram ter lastnemu znanju in izkušnjam.

V tem času bodo policisti poleg svojih rednih nalog izvajali tudi poostrene nadzore prometa, da bi zagotovili večjo varnost vseh udeležencev v prometu.

S pustovanjem je povezanih tudi več varnostnih pojavov, ki lahko negativno vplivajo na splošno varnost in počutje državljanov. Tako udeležence pustnih prireditev kot tudi druge državljane opozarjamo na pomen samozaščitnega ravnanja. Pustni čas lahko posamezniki namreč izkoristijo za kršitve javnega reda in različna kazniva ravnanja, predvsem v smislu uličnega nasilja, kot so ropi in drzne tatvine.

Občane opozarjamo, naj bodo pri dvigovanju in prenosu denarja pozorni, ali jih kdo opazuje ali jim sledi, in naj ne štejejo denarja na ulici ali v gostinskih lokalih. Torbic, denarnic in dragocenosti naj ne puščajo brez nadzora, saj so lahko zelo lahek plen storilcev.

Previdni bodite pri odpiranju stanovanjskih vrat neznancem, še posebej, ko so doma samo starejši ljudje ali otroci.

Organiziranje pustnih sprevodov pomeni za organizatorja tudi dolžnost upoštevanja določb Zakona o javnih zbiranjih, predvsem z vidika zagotavljanja reda in izvajanja ukrepov za preprečitev ogrožanja življenja in zdravja udeležencev, oviranja cestnega prometa in nedopustnega obremenjevanja okolja. Organizatorji prireditev ob praznovanju pusta morajo posamezne prireditve (na odprtem ali v prostorih) že pred prireditvijo prijaviti na pristojni policijski postaji, za določene prireditve pa si morajo pridobiti tudi dovoljenje za prireditev.


Praznujte veselo in sproščeno, predvsem pa varno!