Sorodne objave

 

Policija in carina bosta še tesneje in učinkoviteje sodelovali pri odkrivanju kriminala.

Generalni direktor policije Jože Romšek in generalni direktor Carinske uprave RS Rajko Skubic bosta v četrtek, 14. februarja 2008 ob 10. uri, podpisala Sporazum o medsebojnem sodelovanju med carino in policijo. Podpisovanje bo v veliki sejni sobi na Ministrstvu za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana.

Sporazum predvideva intenzivnejše sodelovanje obeh služb na različnih področjih in organizacijskih ravneh, še posebej pri odkrivanju in preiskovanju čezmejne kriminalitete. Sporazum določa področja in oblike sodelovanja, izmenjavo informacij med službama, nudenje strokovne pomoči, sodelovanje pri skupnih akcijah, predvideva pa tudi imenovanje skupnih uradnikov za zvezo v mednarodnih ali nacionalnih centrih ter možnost organiziranja in izvajanja skupnih programov usposabljanja. Za izvajanje sporazuma sta zadolženi obe službi, ki se bosta usklajevali.


Spoštovani predstavniki medijev, vljudno vabljeni!