Sorodne objave

 

Na današnji novinarski konferenci Generalne policijske uprave sta mag. Aleksander Jevšek, direktor Uprave kriminalistične policije GPU, in mag. Harij Furlan, vodja Skupine tožilcev za pregon organiziranega kriminala pri Vrhovnem državnem tožilstvu, predstavnikom medijev predstavila aktivnosti policije v zvezi z aktualnim preiskovanjem več kaznivih dejanj s področja gospodarskega kriminala in korupcije.

govorci levo

V predkazenskem postopku, ki ga usmerja Skupina tožilcev za pregon organiziranega kriminala, je bilo z večmesečno obsežno preiskavo, ki se je začela leta 2007, ugotovljeno, da so odgovorne osebe različnih gospodarskih družb na območju Slovenije osumljene storitve več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in korupcije v zvezi z javnim naročanjem. V zvezi s tem je kriminalistična policija več osebam odvzela prostost.

Kot sta povedala direktor UKP GPU mag. Aleksander Jevšek in vodja Skupine tožilcev za pregon organiziranega kriminala pri Vrhovnem državnem tožilstvu mag. Harij Furlan, je policija na območju cele Slovenije danes opravila 29 hišnih preiskav pri posameznikih in gospodarskih družbah. Zoper sedem oseb je bilo odrejeno policijsko pridržanje. V aktivnosti je bilo vključenih 110 kriminalistov iz Generalne policijske uprave in policijskih uprav ter 52 uniformiranih policistov s policijskih uprav.

novinarji


Gre za kazniva dejanja iz 247. in 248. člena Kazenskega zakonika RS:

Nedovoljeno sprejemanje daril (247. člen Kazenskega zakonika RS)

(1) Kdor pri opravljanju gospodarske dejavnosti zase ali za koga drugega terja ali sprejme nedovoljeno nagrado, darilo ali kakšno drugo korist ali obljubo oziroma ponudbo takšne koristi zato, da bi pri sklenitvi posla ali storitvi zanemaril koristi svoje organizacije ali druge fizične osebe ali ji povzročil škodo, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(2) Storilec dejanja iz prejšnjega odstavka, ki terja ali sprejme nedovoljeno nagrado, darilo ali kakšno drugo korist ali obljubo oziroma ponudbo takšne koristi zase ali za koga drugega kot protiuslugo za sklenitev kakega posla ali da se opravi kakšna storitev, se kaznuje za zaporom od treh mesecev do petih let.

(3) Storilec dejanja iz prvega odstavka tega člena, ki po sklenitvi posla ali opravljeni storitvi zase ali za koga drugega terja ali sprejme nedovoljeno nagrado, darilo ali kakšno drugo korist, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(4) Sprejeta nagrada, darilo ali kakšna druga korist se vzamejo.


Nedovoljeno dajanje daril (248. člen KZ RS)

(1) Kdor osebi, ki opravlja gospodarsko dejavnost, obljubi, ponudi ali da nedovoljeno nagrado, darilo ali kakšno drugo korist zanjo ali za koga drugega zato, da bi sebi ali komu drugemu pridobil kakšno neupravičeno ugodnost pri sklenitvi posla ali storitvi iz prvega odstavka 247. člena tega zakonika, se kaznuje za zaporom od šestih mesecev do petih let.

(2) Kdor osebi, ki opravlja gospodarsko dejavnost, obljubi, ponudi ali da nedovoljeno nagrado, darilo ali kakšno drugo korist zanjo ali za koga drugega kot protiuslugo za sklenitev kakega posla ali da se opravi kakšna storitev, se kaznuje z zaporom do treh let.

(3) Storilcu iz prejšnjih odstavkov, ki je dal nedovoljeno nagrado, darilo ali kakšno drugo korist na zahtevo, pa je dejanje naznanil, preden je bilo odkrito ali preden je izvedel, da je bilo odkrito, se sme kazen odpustiti.

(4) Dana nagrada, darilo ali kakšna druga korist se vzamejo, v primeruiz prejšnjega odstavka pa se smejo vrniti tistemu, ki jih je dal.