Sorodne objave

 

Zadnje dni januarja je na območju Košute potekalo zimsko usposabljanje policistov Posebne policijske enote - Gorske enote. Usposabljanje, katerega glavni cilj je bil izuriti policiste, da bodo pridobljena znanja iz taktike delovanja v gorskem svetu uporabljali v vseh oblikah operativnega dela, je potekal v naravnem okolju, podobnem realnim situacijam.

skupna

Gorniki se zavedamo, da absolutne varnosti v gorah ni, ustrezno pripravljeni pa lahko bistveno prispevamo k večji varnosti, zmanjšamo tveganje in se pravočasno izognemo nevarnostim. Z znanjem in primerno opremo zmanjšamo subjektivne nevarnosti, z dobro pripravljenostjo in izkušnjami pa se naučimo prepoznavati objektivne nevarnosti v gorah. Tako bodo le dobro usposobljeni in opremljeni policisti v ekstremnih razmerah lahko pravočasno in uspešno opravili naloge ter storili vse, da preprečijo nesreče in poškodbe.

smucar

Zimsko usposabljanje gorske enote je bilo tematsko zasnovano na principu izvedbe naloge na zelo zahtevnem terenu, ki lahko traja dva ali več dni s taktično predpostavko, da nevarna oseba, ki je na begu, poskuša zapustiti Slovenijo preko gorskega grebena Košute.

hrib

Za premik enote so policisti prvič uporabili nova terenska vozila PPE - VW TOUAREG, ki so na poledenelih in zasneženih gozdnih cestah pokazala svoje odlične vozne lastnosti.

Touaregi

Pri gibanju enote na terenu je bilo potrebno upoštevati izbiro varne poti glede na nevarnosti snežnih plazov, varno hojo z uporabo alpinističnega orodja, hkrati pa prikrito gibanje glede na dano nalogo ter ureditev bivaka oziroma snežne luknje in organizacijo dela na opazovalni točki oziroma blokadnih točkah možnih prehodov gorskega grebena.

planinc

cevlji

taborjenje

Izbira načina gibanja enote je bila določena na samem terenu glede trenutnih vremenskih pogojev, rezultatov presoje nevarnosti snežnih plazov in konfiguracije terena. Tako je enota za čim hitrejši premik in z najmanj izgube dodatne energije uporabila turne smuči.

kolona

V nadaljevanju je sledil premik enote s pomočjo helikopterja na lokacijo, ki je omogočala nadaljevanje gibanja s prikritim pristopom po strmih zasneženih grapah Tolste Košute in Košutnikovega turna na sam greben.

helikopter

Da so se med samim gibanjem enote preverili še ukrepi ob nezgodi, je po predpostavki med prečenjem zasneženega pobočja snežni plaz odnesel enega iz skupine, katerega so ostali člani s pomočjo plazovne žolne pravočasno našli, njegov nahrbnik pa nekaj kasneje s pomočjo lavinskih sond.

vrsta

Kljub viharni in dokaj mrzli noči je enota v urejenem taboru prenočila in s pripravo hrane ter pijače na terenu tudi nadomestila izgubljeno tekočino in energijo.

ogenj

Pri izvedbi dane naloge v težkih pogojih vključno s preživetjem v naravi so policisti gorske enote obnovili določena znanja, pridobili nekaj novih izkušenj, predvsem pa spoznavali zmožnosti sebe in skupine. Vodja usposabljanja - pomočnik poveljnika PPE GPU je spremljal delo in izurjenost enote kot celote, kar je pomembno za izvedbo zahtevnejših nalog.


Vodja usposabljanja Robert KRALJ, pomočnik poveljnika PPE GPU