Sorodne objave

 

V Sloveniji poteka ta teden, od 7. do 11. aprila 2008, vaja pripadnikov skupin za hitro posredovanje na zunanjih mejah, t. i. RABIT (Rapid Border Intervention Teams), ki jo organizira slovenska policija v sodelovanju z Agencijo za vodenje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah Evropske unije (Frontex).

Na današnji novinarski konferenci v prostorih Policijske postaje Podlehnik so predstavniki slovenske policije in agencije Frontex predstavili namen in potek skupne vaje ter dejavnosti skupin za hitro posredovanje na zunanjih mejah.

novinarska

Vaja, na kateri sodeluje 30 pripadnikov RABIT iz 20 evropskih držav, poteka na območju policijskih uprav Maribor in Celje, ki nadzorujeta več kot 160 km zunanje meje EU in sta med najbolj obremenjenimi policijskimi upravami na področju nadzora državne meje v Sloveniji.

Vodja Sektorja mejne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi Danijel Lorbek je povedal, da je glavni namen vaje preveriti izvajanje pooblastil pripadnikov skupin za hitro posredovanje v praksi, agencija Frontex pa ob tem preverja tudi njeno logistično izvedbo. Dejal je, da sta boj proti ilegalnim migracijam in nadzor zunanje meje EU prioriteti slovenskega predsedovanja Svetu EU: "Zato je bila v skladu z dogovorom z agencijo Frontex izvedba vaje umeščena v čas slovenskega predsedovanja Svetu EU. Opisana vaja je prva vaja teh skupin na zunanji kopenski meji EU, pred tem je bila v novembru 2007 vaja na letališču v Portu na Portugalskem."

Lorbek

Danijel Lorbek

Namestnik izvršnega direktorja agencije Frontex Gil Arias Fernandez je pojasnil, da so bile te skupine, t. i. RABIT, v skladu z Uredbo ES št. 863/2007 o vzpostavitvi mehanizma za ustanovitev skupin za hitro posredovanje na mejah, ustanovljene leta 2007. Dejal je: "Na ta način je omogočena hitra pomoč državam članicam EU, ki bi se soočile z nenadnim skokovitim porastom ilegalnih migracij na zunanjih mejah in ki jih same ne bi mogle učinkovito zajeziti. Seveda odgovornost za nadzor meja ostaja v pristojnosti držav članic, zato je pomoč pripadnikov RABIT mišljena predvsem kratkoročno."

Fernandez

Gil Arias Fernandez

Kot je opisal vlogo agencije Frontex in postopek za aktiviranje teh enot, agencija upravlja s seznamom okoli 600 policistov iz posameznih držav članic, ki so visoko usposobljeni za različne oblike nadzora državne meje in so bili v svojih državah imenovani na ta seznam: "Kadar država članica na agencijo Frontex naslovi zaprosilo za pomoč v obliki posredovanja pripadnikov RABIT, agencija izbere policiste z ustreznimi znanji za učinkovit odgovor na trenutno situacijo. To omogoča veliko prilagodljivost pri sestavi ustrezne skupine policistov, ki se lahko nato uspešno soočijo s krizno situacijo. Te skupine bi zato lahko primerjali z gasilci, vedno pripravljenimi na pomoč v primeru požara." Do sedaj pa posredovanje RABIT, kamor je tudi slovenska policija imenovala štiri svoje policiste, v praksi še ni bilo potrebno.

Slo avstrijska MP

Slovensko-avstrijska patrulja

Vaja v Sloveniji je bila posebej načrtovana in temelji na izmišljenem scenariju, po katerem se število ilegalnih migracij preko zunanje meje Slovenije nenadno poveča, ilegalni migranti pa skušajo državno mejo prečkati na mejnih prehodih in zunaj njih. Zato pripadniki RABIT med vajo delajo na mejnih prehodih in zeleni meji. Na mejnih prehodih delo opravljajo predvsem policisti, ki so strokovnjaki za odkrivanje ponarejenih dokumentov in izvajanje temeljite mejne kontrole. Pripadniki RABIT, ki izvajajo varovanje državne meje, so posebej usposobljeni za uporabo naprav za nočno opazovanje in termovizijskih kamer.

Slo latvijska patrulja

Slovensko-latvijska patrulja na zeleni meji

Deset pripadnikov opravlja mejno kontrolo na mejnih prehodih Gruškovje (6 pripadnikov) in Zavrč (4 pripadniki), dvajset pa jih izvaja naloge varovanja državne meje na policijskih postajah Ormož (10 pripadnikov), Podlehnik (4 pripadniki) in Rogaška Slatina (6 pripadnikov).

slo nemska patrulja

Slovensko-danska patrulja pri pregledu listin

Svoje naloge izvajajo v treh izmenah, vedno skupaj s slovenskimi policisti. Za sodelujoče v vaji je agencija Frontex pred napotitvijo pripravila usposabljanje, na katerem so se seznanili s pooblastili, ki jim jih dajeta uredba o njihovi ustanovitvi ter Zakonik o schengenskih mejah.

Slo francoska MP

Slovensko-francoska patrulja

Danijel Lorbek je ta pooblastila podrobneje opisal. Kot je poudaril, imajo pripadniki RABIT enaka pooblastila za izvajanje mejne kontrole in varovanja državne meje kot slovenski policisti: "Šesti člen te uredbe namreč določa, da lahko pripadniki RABIT izvajajo vsa pooblastila iz Zakonika o schengenskih mejah. Pooblastila izvajajo v skladu z navodili pripadnikov mejne policije države gostiteljice (v tem primeru Slovenije) in samo v njihovi prisotnosti. So v uniformah svojih nacionalnih policij, zaradi prepoznavnosti pa na rokavu nosijo trak z napisom in emblemom agencije Frontex. Oboroženi so z orožjem, ki ga lahko v državi gostiteljici uporabljajo tudi domači policisti. Orožje in silo lahko uporabijo samo ob soglasju in ob prisotnosti domačih policistov, brez soglasja pa samo v primeru silobrana in skrajne sile. Edino, za kar pripadniki RABIT nimajo pooblastila, je zavrnitev vstopa v državo, v kateri delujejo, saj lahko ta ukrep izvede le domači policist."

francoz

Pripadniki RABIT-a izvajajo vsa pooblastila iz Zakonika o schengenskih mejah.

Kot je še poudaril Gil Arias Fernandez, morajo pripadniki RABIT v državi gostiteljici spoštovati človekove pravice ter nacionalno in evropsko zakonodajo.

Slo nemska MP

Slovensko-danska patrulja

Po Lorbkovih besedah je v Sloveniji ilegalnih migracij iz leta v leto manj. Slovenska policija je lani obravnavala 2.479 ilegalnih prehodov državne meje, kar je v primerjavi z letom 2006, ko jih je bilo 4.026, 38,4 % manj. Večina (77,1 %) oziroma 1.913 ilegalnih prehodov v lanskem letu je bila odkritih na meji s Hrvaško. Podobno gibanje števila ilegalnih migrantov se nadaljuje tudi letos, saj so policisti v prvih dveh mesecih leta 2008 v Sloveniji obravnavali 211 (334) ilegalnih prehodov državne meje ali 39 % manj kot v enakem obdobju leta 2007.

sefi MP

Slovensko-latvijska patrulja in Danijel Lorbek ter Gil Arias Fernandez

Predstavnik slovenske policije je še poudaril, da je tokratna vaja RABIT v Sloveniji le ena od skupnih dejavnosti z agencijo Frontex. Naša policija gosti tuje policiste v okviru t. i. kontaktnih točk (sodelovanje na teh točkah bo še posebej dejavno med evropskim nogometnim prvenstvom v Švici in Avstriji), organizira skupne operacije (letos bomo tako kot lani organizirali dve) ter sodeluje pri skupnih operacijah v drugih državah in ostalih projektih agencije Frontex.

nemec slo francoz slo

Danski, slovenski in francoski policisti ter slovenska policistka

Namestnik izvršnega direktorja agencije Frontex je na koncu pohvalil odlično organizacijo slovenske policije, saj vaja do sedaj odlično poteka. Kot dober rezultat vaje je navedel, da so udeleženci vaje pri mejni kontroli v tem tednu že odkrili primere ponarejenega denarja, tihotapljenja cigaret, prekoračitve bivanja na ozemlju države članice. Tudi sam je na terenu v teh dneh obiskal nekaj skupin in se prepričal, da je sodelovanje med slovenskimi in tujimi policisti, pripadniki skupin RABIT, zelo dobro: "Lahko rečem, da je oblikovanje skupin RABIT korak dlje k vzpostavitvi skupnih standardov nadzora zunanjih meja v državah članicah EU."

policista na pohodu

Problematika ilegalnih migracij v Sloveniji - statistični podatki