Sorodne objave

 

Generalni direktor policije Jože Romšek je danes, 11. 4. 2008, ob pomoči  mag. Aleksandra Jevška, direktorja Uprave kriminalistične policije, in mag. Rajka Kozmelja, pomočnika direktorja Uprave kriminalistične policije, v prostorih Sveta EU v Bruslju vodil enodnevno Strateško zasedanje Delovne skupine šefov policij EU.

"Okrepiti moramo prizadevanja za izboljšanje položaja na področju združljivosti mobilnih radijskih sistemov javne varnosti, katerega cilj je povečanje učinkovitosti čezmejnih komunikacij med policijskimi silami držav članic. Odločilnega pomena je, da usmerimo napore k prepoznavanju in približevanju tehnoloških potreb policij na ravni EU tako, da bomo lahko na koncu izpolnili operativna pričakovanja naših uslužbencev na terenu," je ob zasedanju povedal generalni direktor policije Jože Romšek.

EPCTF

 Zvočni posnetek g. Jožeta Romška, generalnega direktorja policije (mp3)  


Omenjena skupina je forum, na katerem se sprejemajo odločitve, pomembne za usklajeno  delovanje  policij v EU. Delovna skupina razpravlja  o skupnih izzivih in vprašanjih, s katerimi se srečujejo policije v EU, in zanje skuša najti ustrezne rešitve. Sestava delovne skupine zagotavlja neposredno izvajanje sprejetih odločitev, in to brez zadržkov in nepotrebnega odlašanja.

Slovenski policijski strokovnjaki so šefom policij držav članic in njihovim delegacijam,  vključno s  predstavniki Europola  in Evropske komisije, predstavili predloge in rešitve, ki bodo prispevali k večji učinkovitosti dela evropskih policij in h kakovosti medsebojnega sodelovanja.

Udeleženci zasedanja so obravnavali strateške zadeve, ki vplivajo na vse policije držav članic EU; to so nove tehnologije in njihov pomen za policijske enote, kontrola komunikacij in združljivost oziroma interoperabilnost policijskih sistemov.

Poleg tega je bil na sestanku obravnavan priročnik dobrih praks za delovanje  služb za mednarodno policijsko sodelovanje. Predsedujoči delovne skupine Jože Romšek je posebej  poudaril  protiteroristične dejavnosti, sodelovanje s tretjimi državami na področju notranjih zadev in dejavnosti v zvezi z nekaterimi zakonodajnimi akti, ki se sprejemajo na ravni Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve. Na koncu je slovensko predsedstvo  šefe evropskih policij  seznanilo z izidi posvetovanj oziroma zaključki nekaterih pomembnejših srečanj, ki so doslej potekala v organizaciji slovenskega predsedstva.

Slovensko predsedstvo je v svojem prizadevanju za nadaljnjo krepitev sodelovanja med policijami držav članic EU pridobilo široko podporo šefov policij EU za svoje nadaljnje dejavnosti pri združljivosti policijskih sistemov in kontroli komunikacij. Šefi policij EU so tudi podprli dejavnosti na območju Zahodnega Balkana, zlasti krepitev sodelovanja s policijskimi službami in prenos varnostnih standardov EU v te države, kar je velik korak v prizadevanju za naš skupni cilj, ki je vzpostavitev območja varnosti in stabilnosti.