Sorodne objave

 

Sektor mejne policije na Generalni policijski upravi je konec leta 2007 in v začetku leta 2008 izvedel usposabljanje policistov policijskih postaj za izravnalne ukrepe (PPIU). Usposabljanja v štirih skupinah se je udeležilo 125 policistov, ki so bili na novo razporejeni v te postaje. Lanska usposabljanja so bila v Tacnu, letošnja pa v Gotenici.

Teoretični del usposabljanja je potekal en teden, sledilo je tridnevnopraktično usposabljanje na terenu s Specializirano enoto za nadzor državne meje.

skupna

Udeleženci usposabljanja

Melita Močnik, vodja usposabljanja in vodja Oddelka za izravnalne ukrepe v Sektorju mejne policije v Upravi uniformirane policije na Generalni policijski upravi, je povedala, da je namen tega usposabljanja zagotoviti ustrezno raven znanja, ki je nujna za samostojno, zakonito, strokovno in učinkovito izvajanje izravnalnih ukrepov v notranjosti države. Pričakovanja glede delovanja PPIU v strokovni in laični javnosti so velika - zagotavljanje enake ali boljše ravni splošne varnosti oziroma uspešno preprečevanje in odkrivanje vseh oblik čezmejne kriminalitete.

pomoc

"V okviru splošnih policijskih pooblastil, kot izhajajo iz nacionalne zakonodaje, in možnosti čezmejnega delovanja in ukrepanja, kot izhajajo iz mednarodnih pravnih aktov, morajo policisti PPIU zagotavljati celovitost postopkov in povečevati možnost prijetja oseb, ki izvajajo posamezne oblike čezmejne kriminalitete. Usposabljanje je zato namenjeno tako predstavitvi zakonodajnih orodij oziroma možnosti kot pridobivanju praktičnega znanja. Policisti se tudi naučijo uporabljati analize tveganja pri načrtovanju nalog," je še dodala Močnikova.

Kakšna znanja pa so udeleženci pridobili na usposabljanju?

Melita Močnik odgovarja, da so vsi izvajalci usposabljanj svoje predstavitve osredotočili na zakonska pooblastila in druga orodja za delo policije v praksi. Udeležencem so bili podrobno predstavljeni koncept izvajanja izravnalnih ukrepov, izvajanje 35. člena Zakona o nadzoru državne meje in določena poglavja tujske zakonodaje. Spoznali so tudi vlogo PPIU pri oblikovanju analiz tveganja, individualizacijo dejavnikov tveganja (ali profiliranje), znanje po programih PROGLIS (odkrivanje ponarejenih dokumentov) ter PROAVTO (odkrivanje ukradenih vozil). Poleg tega pa so spoznali še oblike čezmejnega delovanja in ukrepanja, kot izhajajo iz Konvencije o izvajanju schengenskega sporazuma, in drugo.

za racunalnikom

Pregled dokumentov

Miran Kondrič iz Sektorja Mejne policije v UUP GPU je udeležencem predstavil metode za najučinkovitejše odkrivanje ukradenih listin in ukradenih motornih vozil. Poudaril je, da je Slovenija tranzitna država, skozi katero potuje veliko ljudi, tudi iz tretjih držav. Ti poskušajo vstopiti v Slovenijo in potovati naprej v Evropsko unijo. Pri tem uporabljajo tudi ponarejene ali prenarejene listine. Kondrič meni, da je zato zelo pomembno, da vsak policist, še posebej policist, ki dela na PPIU, pozna vsaj osnove zaščitnih elementov v dokumentih.

pregled vozila01

Zelo zanimiva tema za "zlikovce" pa so tudi avtomobili, saj ugotavljajo, da je zadnje čase v prometu zelo veliko ukradenih vozil. Slovenija je tudi glede tega tranzitna država, predvsem za tista vozila, ki jih kradejo v zahodnoevropskih državah in jih potem transportirajo v vzhodnoevropske države ali na Balkan. Poleg tega pa je v Sloveniji veliko vozil, ki so bila ukradena in pripeljana v Slovenijo ter na podlagi prirejenihdokumentov tudi tukaj registrirana.

pregled vozila02

Policisti preverjajo številko šasije

Za izjemno uspešnega pri zagotavljanju varnosti v državi in na schengenskem območju se je tako že izkazal schengenski informacijski sistem. V sedmih mesecih, od 1. septembra lani do konca marca letos, je bilo v Sloveniji z uporabo SISone4all na zunanjih mejah opravljenih 9,56 milijona preverjanj oseb, listin in vozil. T. i. zadetkov za iskanimi osebami ali predmeti je bilo 4.661. Od teh je bilo prijetih 76 oseb, 3.187 osebam je bil zavrnjen vstop v državo, izsledenih je bilo 31 pogrešanih oseb in 9 pogrešanih mladostnikov, zaseženih 96 ponarejenih ali prenarejenih dokumentov in odkritih 369 iskanih vozil. V tujini pa je bilo prijetih 21 oseb na podlagi v Sloveniji razpisanih evropskih nalogov za prijetje in predajo oz. mednarodnih tiralic, izsledene pa so bile 4 pogrešane osebe. Zaseženih je bilo 15 vozil, za katere je ukrep iskanja razpisala Slovenija.

pregled vozila03

Melita Močnik pri tem dodaja: "Z veseljem ugotavljamo, da ukinitev mejnih kontrol ni prinesla poslabšanja varnostne situacije. Zaenkrat smo zelo zadovoljni z ukrepi PPIU. Opažamo, da je njihovo delo dobro - da se pojavljajo na pravem mestu, s pravim namenom in ob pravem času. Vendar pa bi bili preveč domišljavi, če bi rekli, da je ohranjanje te stopnje varnosti vezano zgolj na delo PPIU. Tudi naši kolegi na drugi strani meja - v Avstriji, Italiji in na Madžarskem namreč izvajajo podobne ukrepe. Vsi skupaj pa si prizadevamo, da bi bila varnostna situacija ob naših skupnih mejah še naprej tako dobra".

BMW

Kot poseben uspeh praktičnega dela usposabljanja izstopaoperativni uspeh udeležencev usposabljanja v marcu 2008, ko so med spoznavanjem dela na obvoznici Ljubljane odkrili ukradeni avto znamke BWM.

zonda spr

Zgodi pa se tudi, da policisti na slovenskih cestah ulovijo "primerke" najhitrejših avtomobilov v svetovnem merilu. Na usposabljanju zadnje skupine marca 2008 je bila to karbonska Pagani Zonda F s 443kW in 602KM, ki doseže kar 345 km/h. Od 0 do 100 km/h pa pospeši v pičlih 3,6 sekunde.

zonda zadaj

Naslednje (dodatno) usposabljanje za vse policiste PPIU, ki se usposabljanja do sedaj niso udeležili, bo predvidoma septembra ali oktobra 2008.


Več o Policijskih postajah za izravnalne ukrepe