Sorodne objave

 

Pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi mag. Rajko Kozmelj je 6. maja 2008 skupaj s sodelavci mag. Anjo Logonder, Urošem Lavričem in Borutom Selanom v prostorih Sveta Evropske unije v Bruslju vodil redno zasedanje Multidisciplinarne skupine za organizirani kriminal (MDG).

Rajko Anja

Na fotografiji: mag. Rajko Kozmelj, mag. Anja Logonder


Multidisciplinarna skupina za organizirani kriminal, v kateri sodelujejo predstavniki pravosodja in notranjih zadev, je namenjena sodelovanju držav članic EU v boju proti organiziranemu kriminalu; med predsedovanjem Slovenije Svetu EU se bo sestala skupno trinajstkrat. Namen slovenskega predsedstva na tokratnem zasedanju MDG je bil predvsem doseči soglasje držav članic v zvezi z obravnavanimi dokumenti, še posebej v zvezi z osnutkom sklepov Sveta EU za pomoč pri oceni nevarnosti organiziranega kriminala v jugovzhodni Evropi in osnutkom sklepov Sveta o letnem poročilu Evropske mreže za preprečevanje kriminala.


Uros Borut

Na fotografiji: Uroš Lavrič, Borut Selan


Udeleženci zasedanja so obravnavali deset dokumentov. Med drugim so razpravljali o pomoči pri ocenitvi skupne nevarnosti organiziranega kriminala v Jugovzhodni Evropi. Države članice so se strinjale, naj Europol, zainteresirane države članice in Komisija nudijo podporo SECI centru, ki bo oceno pripravljal. Prva takšna ocena skupne nevarnosti organiziranega kriminala v Jugovzhodni Evropi je predvidena za prvo četrtino leta 2009 in bo lahko vir pri pripravi Ocene nevarnosti organiziranega kriminala (OCTA), ki jo za območje EU pripravlja Europol.

Predsedujoči delovni skupini EUCPN (Evropske mreže za preprečevanje kriminalitete), Tomaž Peršolja iz Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, je Multidisciplinarni skupini za organizirani kriminal predstavil letno poročilo Evropske mreže za preprečevanje kriminalitete za 2007, ki predstavlja uresničitev zastavljenih ciljev za lansko leto in opredeljuje cilje za delo v letu 2008.

Multidisciplinarna skupina za organizirani kriminal je ponovno obravnavala odgovore na vprašalnik o čezmejnih napotitvah prikritih preiskovalcev, da bi ocenila, ali je na tem področju potrebno poenotenje pravnih norm v državah članicah EU. V razpravi pa je med drugim poskušala določiti tudi področje, ki ga bodo policije držav članic ocenjevale v letih 2009 in 2010 - največjo podporo je prejel predlog o vzajemnih ocenjevanjih na področju finančnih preiskav in finančne kriminalitete.