Sorodne objave

 

Slovenska policija je v prizadevanju za izboljšanje varnosti cestnega prometa izjemno aktivna tudi na mednarodnem področju. Poleg sodelovanja v številnih delovnih skupinah Evropske komisije aktivno sodeluje tudi v vseh drugih mednarodnih organizacijah, ki so povezane z varnostjo v cestnem prometu.

Med organizacijami, s katerimi policija na tem področju sodeluje najtesneje, je Evropska zveza prometnih policij (European Traffic Police Network - TISPOL). Slednja bo med 30. septembrom in 1. oktobrom 2008 v Veliki Britaniji (Harrogate), organizirala eno izmed največjih konferenc o varnosti in nadzoru cestnega prometa. Po njihovi oceni so za konferenco izbrali najboljše in najbolj zanimive primere dobrih praks različnih evropskih policij. Med njimi bodo predstavili tudi aktivnosti slovenske policije za zagotavljanje varnosti voznikov motornih koles, kar je vsekakor priznanje prizadevanjem slovenske policije na tem področju.

Sicer pa policija aktivno nadaljuje z nadzorom spoštovanja predpisov s področja zagotavljanja varnosti cestnega prometa, ki je še vedno eno izmed prednostnih področij dela slovenske policije. Poudarek je predvsem na kršitvah, povezanih s hitrostjo, vožnjo pod vplivom alkohola in drog ter neuporabo varnostnih pasov.

Ugotavljamo, da po uveljavitvi sprememb Zakona o varnosti cestnega prometa večina voznikov v večji meri upošteva prometna pravila, zaradi česar so hitrosti nižje, manj pa je tudi primerov nevarne in agresivne vožnje. Do današnjega dne je za posledicami prometnih nesreč umrlo 77 oseb, kar je 18 manj kot v enakem obdobju lani, ko jih je umrlo 95.

Policija bo z enako intenzivnostjo nadzirala promet tudi v prihodnje. Vse udeležence v prometu ob tem pozivamo, da svoje ravnanje dosledno prilagodijo prometnim pravilom in postavljeni prometni signalizaciji. To bo še posebej pomembno v naslednjem obdobju, ko bodo vremenske razmere ugodnejše in pogoji za vožnjo boljši, kar posledično pomeni tudi višje hitrosti in več možnosti za nastanek prometnih nesreč.