Sorodne objave

 

Danes, 2. 6. 2008 ob 12. uri je v objektu nekdanjega mejnega prehoda Dolga vas začel delovati Center za sodelovanje varnostnih organov Dolga vas. V centru delajo slovenski policisti skupaj s predstavniki avstrijske in madžarske policije.

080602 DolgaVas

Delovni prostor


Glavni namen skupnega delovanja je spodbujanje in nadaljnje razvijanje policijskega sodelovanja med državami, ob upoštevanju dvostranskih mednarodnih pogodb o policijskem sodelovanju in mednarodnih pogodb o prevzemu oseb na skupni državni meji, ki veljajo med pogodbenicami.

Center bo, ob upoštevanju načel policijskega sodelovanja, sodeloval tudi z drugimi tovrstnimi centri, ki so jih ali jih bodo ustanovile države članice EU.