Sorodne objave

 

Na Bledu sta med 18. in 19. junijem potekala redni sestanek Frontexovega omrežja za analize tveganja (FRAN - Frontex Risk Analysis Network) ter srečanje med FRAN in državami Zahodnega Balkana.

080620 Frontex

Zasedanja so se udeležili predstavniki Frontexa (Agencije za vodenje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah Evropske unije) pod vodstvom Javiera Quesade, vodje RAU (Risk Analysis Unit) pri Frontexu, predstavniki Europola ter predstavniki držav Zahodnega Balkana (Albanije, Bosne, Hrvaške, Makedonije in Srbije).

Slovensko policijo so na obeh srečanjih predstavljali Andrej Janežič, vodja Oddelka za nedovoljene migracije in tujce v Sektorju mejne policije na Generalni policijski upravi, ter Melita Močnik, vodja Oddelka za izravnalne ukrepe, in Simon Kelenc, višji policijski inšpektor, oba iz Sektorja mejne policije.

Prvi dan zasedanja so člani Frontexa predstavili aktivnosti agencije na področju analiz tveganja pri oblikovanju strategije boja proti nezakonitemu priseljevanju na zunanjih mejah Evropske unije.

Predstavili so tudi orodja in metodologijo izvajanja analiz, sodelovanje držav članic v teh projektih in program predvidenih aktivnosti za leto 2008. Poleg tega so obravnavali situacijsko sliko aktivnosti na področju Zahodnega Balkana.

Naslednji dan so si udeleženci neposredno izmenjali izkušnje in statistične podatke s področja nezakonitega priseljevanja med državami Zahodnega Balkana in državami članicami EU.

Predstavniki vseh prisotnih držav Zahodnega Balkana so predstavili svojo strukturo in tehnično opremljenost mejnih policij, pa tudi možnosti nadaljnjega sodelovanja s Frontexom na tem področju. Pri tem so izrazili veliko željo po tesnejšem sodelovanju in izmenjavi podatkov, kar se kaže tudi z aktivnostmi v pogovorih o sklepanju operativnih in strateških sporazumov s Frontexom.

Zasedanje je bilo tokrat drugič organizirano izven Varšave, kjer ima Frontex svoje prostore. Prvič je bilo zunaj sedeža agencije organizirano lani na Portugalskem med portugalskim predsedovanjem Svetu EU. Letos je na prvem delu srečanja (rednem sestanku FRAN) prvič sodelovala tudi Hrvaška kot opazovalka.