Sorodne objave

 

V Policijski akademiji v Tacnu je včeraj, 23. junija 2008, z usposabljanjem zaključila druga skupina redarjev.

P1010015

Slavnostni govornik na zaključku je bil generalni direktor Direktorata za policijo in druge varnostne naloge mag. Srečko Jarc, ki je poudaril, da so "občinski redarji v zadnjih mesecih na močnem medijskem 'prepihu', saj jih mediji in družba obravnavajo kot nekaj novega in na trenutke tujega. V medijih se pojavlja cel kup domnev o novi oboroženi sili ali o novem represivnem organu, ki opravlja cel spekter nalog in ima 'zvrhan koš' javnih pooblastil. Resnica je ravno obratna."

Policija je v skladu z normativnimi zahtevami začela z usposabljanjem občinskih redarjev. Drugo skupino redarjev so v Policijski akademiji začeli usposabljati 10. marca 2008, zaključili pa 29. maja 2008. Pisni in praktični del izpita, ki so ga imeli 17. junija 2008, je večina uspešno zaključila.

P1010003

Usposabljanje je bilo zahtevno, saj so se morali izvajalci usposabljanja pripraviti na poučevanje občinskih redarjev o nalogah, ki jih bodo ti začeli opravljati šele v začetku leta 2009. Druga skupina občinskih redarjev je med usposabljanjem in pri preverjanju znanja pokazala odličnost, saj je učni proces uspešno zaključilo 36 od 42 prijavljenih kandidatov.

Usposabljanje je opravilo 76 občinskih redarjev, usposobljenih za opravljanje nalog občinskega redarstva in uporabo pooblastil pa je 70.

P1010006

"Slovenija je svojo stopnjo demokratičnosti javno pokazala z sprejemom Zakona o občinskem redarstvu, 23. decembra 2006, ko je država občinam in občinskim redarjem podelila pravico in dolžnost urejanja in zagotavljanja varnosti neposredno v lokalnih skupnostih. Občine, razen mestnih, so dobile možnost, da si vzamejo pravico do izvajanja določenih nalog iz segmenta varnosti v lokalni skupnosti. Ta fakultativna pravica pa je občinam prepuščena v popolno avtonomnost, kar posredno prinaša poleg novih nalog tudi nove odgovornosti. Vsi ti ukrepi ne pomenijo umika policije iz občin, temveč večjo prisotnost varnostnih organov na terenu ter uspešno in učinkovitejše sodelovanje med redarji in policijo za skupno doseganje večje varnosti. V medijih se pojavljajo trditve, da večja pooblastila občinskim redarjem pomenijo umik policije. V praksi pa je to ravno obratno, saj že danes srečamo mešane patrulje občinskih redarjev in policistov, ki so izredno uspešne pri svojem delu. Omenjeno sodelovanje bo z leti preraslo v skupno simbiozo, ki bo vsekakor pripomogla k dvigu varnosti v Sloveniji," je še dodal mag. Srečko Jarc in občinskim redarjem čestital za uspeh.

P1010020

Foto: Reimond Jeršin