Slovenski policisti bodo med 8. in 22. februarjem 2009 po vsej državi poostreno preverjali, ali so vozniki in potniki v vozilih med vožnjo pripeti z varnostnim pasom. Obveznost pripenjanja nalaga tudi 83. člen Zakona o varnosti cestnega prometa. Po tem istem členu omenjenega zakona se voznika ali potnika, ki ni pripet z varnostnim pasom, kaznuje z globo v višini 120 evrov.

Namen petnajstdnevne akcije s sloganom Pripni svoje življenje!, ki jo koordinira Ministrstvo za promet, je zmanjšati število mrtvih in hudo telesno poškodovanih oseb v prometnih nesrečah zaradi neuporabe varnostnih pasov ter povečati njegovo uporabo med vozniki in potniki v vseh vozilih.

PripniSvojeZivljenje

V okviru akcije bodo policisti:

  • na državnih in lokalnih cestah izvajali poostrene nadzore nad obvezno uporabo varnostnih pasov in zadrževalnih sistemov za otroke, v vseh vrstah avtomobilov ter zoper kršitelje dosledno ukrepali,
  • na mejnih prehodih opozarjali voznike na uporabo varnostnih pasov,
  • opozorili na obveznost uporabe varnostnih pasov avtobusna in druga prevozniška podjetja,
  • obiskali osnovne in srednje šole ter na roditeljskih sestankih opozarjali starše na obvezno uporabo varnostnih pasov,
  • na različne druge načine o tem seznanjali javnost.

 

Ko se zgodi prometna nesreča, varnostni pas obvaruje marsikatero življenje.