Sorodne objave

 

Na današnji novinarski konferenci v Policijski akademiji v Tacnu so direktor Uprave uniformirane policije Danijel Žibret, vodja Sektorja mejne policije v UUP GPU Robert Sušanj in vodja avtošole v Policijski akademiji javnosti predstavili načrta aktivnosti, s katerimi bomo v policiji poskušali zmanjšati problematiko prehitre vožnje v prometu in problematiko voznikov enoslednih vozil.

070413 hitrost


Načrta z naslovom Hitrost - počasneje je varneje  in Vozniki enoslednih motornih vozil  je policija pripravila oz. uskladila z Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2007-2011, ki jo je na predlog Ministrstva za promet potrdil Državni zbor RS in je bila 9. 1. 2007 objavljena v Uradnem listu RS št. 2.

Prehitra vožnja oziroma vožnja z neprilagojeno hitrostjo je eden glavnih dejavnikov, ki povzročajo prometne nesreče. V načrtu aktivnosti Hitrost - počasneje je varneje so opredeljeni cilji, ukrepi in sodelujoči, ki lahko zmanjšajo posledice prometnih nesreč zaradi hitrosti. Sodelujoči bodo ukrepe najbolj intenzivno izvajali med 18. in 28. aprilom ter med 18. junijem in 9. julijem 2007.

Med najbolj ranljivimi udeleženci cestnega prometa so vozniki motornih enoslednih vozil (motornih koles in koles z motorjem). Nedvomno je to kategorija prometnih udeležencev, ki je iz leta v leto vse bolj navzoča na slovenskih cestah, po drugi strani pa je motorno kolo med uporabniki trenutno predvsem sredstvo zabave, in ne prevoza samega. V načrtu aktivnosti Vozniki enoslednih motornih vozil so opredeljeni cilji, ukrepi in sodelujoči, ki lahko zmanjšajo posledice prometnih nesreč med temi vozniki. Ukrepi se bodo najbolj intenzivno izvajali med 12. aprilom in 12. majem 2007.

Resolucijo o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2007-2011 je nadaljevanje in predvsem nadgradnja aktivnosti, opredeljenih v Nacionalnem programu varnosti cestnega prometa do leta 2005.

S pripravo resolucije je Ministrstvo za promet nase prevzelo temeljno odgovornost za varnost prometa na slovenskih cestah. Ob tem pa se moramo zavedati, da mora vsak državni organ izvajati ukrepe in aktivnosti, ki bodo izboljšali prometno varnost. Nadzorstveni del, ki ga izvaja policija, je za zagotavljanje varnosti cestnega prometa bistvenega pomena.

V skladu z resolucijo je bil za leto 2007 pripravljen obdobni načrt (sprejela ga je Vlada RS na 107. redni seji 1. 2. 2007), na podlagi katerega so bila posamezna ministrstva zadolžena za pripravo konkretnih načrtov aktivnosti in ukrepov na posameznih prioritetnih področjih, in sicer za:

  • hitrost kot najpogostejši vzrok najhujših prometnih nesreč,
  • voznike enoslednih motornih vozil,
  • varnostni pas, uporaba katerega bistveno ublaži posledice morebitne prometne nesreče,
  • varstvo šibkejših prometnih udeležencev (otrok in pešcev) ter
  • alkohol kot sovzrok najhujših prometnih nesreč.


Področja so bila izbrana na podlagi analize stanja in poznavanja prometnovarnostne problematike. Nosilci so za posamezna področja pripravili podrobnejši načrt aktivnosti, ki se bodo izvajale takrat, ko posamezna problematika najbolj izstopa.


Priloge: