V okviru preventivne akcije Bodi PreVIDEN, ki jo Policija izvaja v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (ta je nosilec akcije), Ministrstvom za šolstvo in šport, šolami, vrtci, občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter drugimi partnerji, bodo policisti v obdobju od 1. do 22. oktobra 2007 posebej pozorni na pešce.

Pešci so namreč ena najbolj ogroženih skupin udeležencev v prometu. So tudi med najbolj ranljivimi udeleženci v cestnem prometu, saj se v prometnih nesrečah najhuje poškodujejo.

Policisti bodo v tem času poostreno nadzorovali aktivnosti pešcev in voznikov, poleg tega bodo obiskali domove za starejše, društva upokojencev in jih seznanjali z ukrepi za varno udeležbo v prometu.

V prometu je nadvse pomembno, da se različni udeleženci med seboj dobro vidijo. Starejši so običajno oblečeni tudi v temnejša oblačila, ne uporabljajo kresničk ali drugih izdelkov z odsevnimi površinami, zato jih vozniki bistveno kasneje opazijo. Policija jim bo delila kresničke, odsevne nalepke in zloženke ter izobesila plakate s preventivno vsebino.

Število prometnih nesreč z udeležbo pešcev je največje oktobra, novembra, decembra in januarja. Takrat je dan najkrajši, neugodne vremenske razmere pa pogostejše (megla, dež, sneg), zaradi česar je vidljivost slabša in ogroža pešce.

Pešci so med najbolj ogroženimi: delež mrtvih je na 100 poškodovanih med najvišjimi glede na druge skupine udeležencev oz. več kot dvakrat višji kot pri voznikih osebnih avtomobilov in kolesarjih. V zadnjih letih se je število mrtvih pešcev sicer bistveno zmanjšalo v primerjavi s preteklimi leti, še vedno pa so pešci nad 65 let najbolj ogrožena starostna skupina udeležencev v cestnem prometu.


Več informacij o preventivni akciji in medijskih aktivnostih je na spletni strani: