Sorodne objave

 

Z vstopom Slovenije v schengensko območje bo začel veljati spremenjen režim prehajanja meje, vzpostavljen s sklepi Stalne mešane komisije za izvajanje Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju.

Osebe, ki prehajajo mejo z obmejnimi prepustnicami in kmetijskimi vložki na mestih, ki bodo zaprta z zapornicami, bodo za prehod meje potrebovale posebne ključe.

Upravne enote bodo od 10. decembra 2007 naprej podeljevale ključe tistim državljanom Republike Slovenije in Republike Hrvaške s prijavljenim stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki so upravičeni do prehoda meje na zaprtih cestnih komunikacijah. Policijske uprave pa bodo podeljevale ključe vsem osebam, ki so jim izdali dokumente hrvaški organi, to so osebe s stalnim prebivališčem na Hrvaškem. Policija bo prav tako pristojna za vse prijave pogrešitev ključev.

Vse osebe, ki so upravičene do ključev, prosimo, naj se po 10. decembru 2007 zglasijo na upravni enoti in uredijo vse potrebno za pravočasno pridobitev ključev oziroma vpis zaznamka o uporabi oz. souporabi ključa v obmejno prepustnico. To velja predvsem za osebe, ki ključ potrebujejo dnevno, sicer pa ga lahko pridobijo kadar koli po začetku izdaje in se tako izognejo morebitni začetni gneči na upravni enoti. S seboj je potrebno prinesti obmejno prepustnico in kmetijski vložek.

Informacija o tem je objavljena tudi na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve.