Do danes je slovenska policija za nadzor prometa na državnih cestah in avtocestah v Republiki Sloveniji uporabljala eno belo-modro in osem civilnih vozil, opremljenih z videonadzornim sistem za nadzor prometa (Provida).

Tem vozilom različnih znamk se je danes pridružilo še deset novih belo-modrih vozil znamke Škoda Superb Comfort 2,8 V6 z videonadzornimi sistemi za nadzor prometa (Provida). V prostorih Urada za logistiko Generalne policijske uprave jih je danes, 5. decembra 2007, generalnemu direktorju policije Jožetu Romšku slovesno predal minister za notranje zadeve Dragutin Mate.

predaja mate


Generalni direktor policije Jože Romšek je ključe predal prometnim policistom in jim zaželel srečno in varno vožnjo ter veliko uspehov pri delu.

predaja gdp

pozdrav

gdp gleda

gdp mate


Ta vozila, ki so opremljena z videonadzornim sistemom, so namenjena predvsem za nadzor prometa na slovenskem avtocestnem križu, kjer želi policija z redno dnevno prisotnostjo predvsem vplivati na spremembo obnašanja nekaterih udeležencev v prometu in s tem zagotoviti večjo stopnjo varnosti vsem uporabnikom slovenskega avtocestnega omrežja.

avto01

avto02

avto03


Delo policije na avtocestnem omrežju se bistveno razlikuje od dela na drugem cestnem omrežju. Specifično je predvsem zato, ker:

 • na njem ni možen klasičen nadzor cestnega prometa. Vozil namreč ni mogoče ustavljati na klasičen način ob vozišču, temveč je ustavljanje potrebno izvesti z vozilom ali iz njega med vožnjo;
 • zaenkrat še ni posebnih površin, ki bi bile namenjene kontroli policije, zato se postopki izvajajo na počivališčih, bencinskih servisih ipd.;
 • gre za izjemno velike hitrosti, zaradi česar morajo biti policisti pri kakršnemkoli postopku na cesti izjemno pazljivi in previdni. Upoštevati morajo vrsto varnostnih pravil, zaradi česar na avtocestah praviloma delajo le najbolj izkušeni policisti postaj prometnih policij;
 • specifična je tudi obravnava prometnih nesreč, saj gre v teh primerih največkrat za hude posledice ter veliko število udeleženih oseb in vozil. Pri obravnavi je potrebno tesno in usklajeno sodelovanje vseh udeleženih služb (reševalci, gasilci, DARS ...).

mp

Sprejema se je udeležil in zbrane nagovoril tudi minister za promet Radovan Žerjav.


Policisti prometniki bodo odkrivali vse prekrške, ki so značilni za vožnjo po avtocesti, tj. prehitevanje, neupoštevanje varnostne razdalje, prekoračitve hitrosti, menjavo prometnih pasov, vključevanje in izključevanje iz prometa, uporabo varnostnih pasov ipd. Ne bodo pa ugotavljali zgolj prekoračitev hitrosti, temveč tudi druge kršitve, ki jih bodo zaznali pri delu.

avto lucke

Nova osebna vozila Škoda Superb Comfort 2,8 V6 so belo-modra, s policijsko opremo in napravami za dajanje zvočnih in svetlobnih znakov. Na zadnji polici pod steklom imajo vgrajene opozorilne table, s katerimi lahko policisti voznike za sabo obveščajo z vnaprej pripravljenimi obvestili, kot je npr. STOP POLICIJA, VOZITE ZA MENOJ ipd. Vsa vozila imajo vgrajen videonadzorni sistem za nadzor prometa, ki omogoča posredno merjenje hitrosti na podlagi znanega časa in prevožene poti, uporablja pa se lahko tudi za dokazovanje in videoevidentiranje drugih cestnoprometnih prekrškov. Cena nabave vozil je bila 286.978 evrov. Vsaka policijska uprava bo imela odslej vsaj eno vozilo z videonadzornim sistemom za nadzorovanje prometa (Provida).


Ukrepi policije na področju nadzora cestnega prometa od 1. 1. do 1. 11. 2007

Policisti so:

 • ugotovili 430.469 (431.019) kršitev cestnoprometnih predpisov,
 • ugotovili 120.031 (106.704) kršitev prekoračitev hitrosti,
 • izrekli 97.551 (110.000) opozoril, kar je za 11 % manj,
 • odredili 318.274 (254.968) alkotestov, kar je za 25 % več kot lani, od katerih je bilo 23.193 (21.156) ali za 10 % več pozitivnih,
 • odredili 2.140 (1.983) strokovnih pregledov (alkohol) ali za 8 % več, od katerih je bilo 727 (800) ali za 9 % manj pozitivnih,
 • odredili 519 (487) preizkusov z etilometrom ali za 7 % več kot v enakem obdobju leta 2006, od katerih je bilo v PN 41 (53) in pri CPP 135 (167) pozitivnih, v PN 11 (12) in pri CPP 4 (4) negativnih, pri tem pa je v PN 16 (19) in pri CPP 217 (196) oseb preizkus z etilometrom odklonilo,
 • 4.954 (4.466) kršiteljev cestnoprometnih predpisov je imelo v krvi nad 1,5 g alkohola /kg krvi, kar je za 11 % več,
 • 1.950 (2.020) povzročiteljev prometnih nesreč pa nad 1,1 g alkohola /kg krvi, kar je za 3 % manj,
 • odredili 429 (422) izrednih tehničnih pregledov,
 • začasno odvzeli 18.403 (16.501) vozniških dovoljenj,
 • zasegli 119 (47) motornih koles ali koles z motorjem,
 • privedli k sodniku 180 (262) oseb in
 • odredili 1.523 (1.372) strokovnih pregledov zaradi mamil ali za 11 % več kot v enakem obdobju leta 2006, od katerih je bilo v PN 87 (77) in pri CPP 175 (152) pozitivnih, v PN 161 (213) in pri CPP 14 (17) negativnih, pri tem pa je v PN 40 (54) in pri CPP 893 (778) oseb strokovni pregled odklonilo.

V tem obdobju so policisti obravnavali:

 • 225 (196) prometnih nesreč s smrtnim izidom ali za 15 % več kot v enakem obdobju lani,
 • 9.563 (9.562) prometnih nesreč s telesno poškodovanimi,
 • 15.705 (17.139) prometnih nesreč z materialno škodo ali 8 % manj.

V teh nesrečah je:

 • 250 (213) ljudi umrlo, za 17 % več kot v enakem lanskem obdobju,
 • 1.087 (1.076) jih je bilo hudo telesno poškodovanih ali za 1 % več,
 • 12.704 (12.839) lahko telesno poškodovanih ali za 1 % manj,
 • Število mrtvih na dan 5. 12. 2007 - 272 mrtvih (lani 232).

Najpogostejši dejavniki prometnih nesreč (po številu mrtvih):

 • neprilagojena hitrost - 108 (86) ali za 26 % več kot v enakem lanskem obdobju,
 • nepravilna stran oz. smer vožnje - 78 (44) ali za 77 % več,
 • neupoštevanje pravil o prednosti - 37 (35),
 • nepravilno prehitevanje - 9 (22),
 • nepravilnosti pešcev - 7 (7),
 • nepravilni premiki z vozilom - 4 (7),
 • drugi vzroki - 12 (7).

V prometnih nesrečah je umrlo največ (glede na vrsto udeleženca):

 • voznikov osebnih avtomobilov - 97 (80),
 • voznikov motornih koles - 39 (42),
 • voznikov koles z motorjem - 11 (9),
 • voznik tovornega vozila - 4 (2),
 • voznik traktorja - 5 (1),
 • potnikov - 49 (42),
 • pešcev - 28 (22),
 • kolesarjev - 14 (12),
 • drugi udeleženci - 3 (3).

V prometnih nesrečah je (glede na kategorijo ceste) največ udeležencev umrlo:

 • na regionalnih cestah - 80 (64),
 • na glavnih cestah - 42 (51),
 • na lokalnih cestah - 21 (8),
 • na hitrih cestah - 7 (5),
 • na turističnih cestah - 2 (1),
 • na avtocestah - 23 (21),
 • v naseljih z uličnim sistemom - 36 (22),
 • v naseljih brez uličnega sistema - 39 (31).

Stanje varnosti na slovenskih avtocestah v letošnjem letu (do 30. 11. 2007):

 • na njih se je zgodilo 1.562 prometnih nesreč (lani 1.718),
 • v nesrečah je 25 oseb umrlo (lani 23),
 • 42 (57) je bilo hudo in 634 (677) lahko telesno poškodovanih,
 • policija je na avtocestah ugotovila 18.936 (20.436) kršitev cestnoprometnih predpisov, od tega 10.532 (13.273) zaradi prekoračitev hitrosti.