V tem tednu, med 10. in 16. decembrom 2007, poteka skupna evropska nadzorstvena akcija, ki jo organizira Mreža evropskih prometnih policij TISPOL in ki so se ji pridružili tudi slovenski prometni policisti. Na območju celotne države izvajajo poostrene nadzore psihofizičnega stanja voznikov, hkrati pa nadzor poteka tudi v drugih evropskih državah.

Nadzori so prilagojeni krajevni in časovni problematiki posamezne policijske uprave oziroma policijske postaje. Poostrene nadzore je tako mogoče opaziti v različnih časovnih obdobjih in na različnih cestnih relacijah, policisti pa mesta nadzora tudi pogosto menjavajo. Ker se delež alkoholiziranih voznikov decembra praviloma poveča, v tem času policija bistveno poostri nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov, da bi alkoholiziranim voznikom.

Cilj največje nadzorstvene akcije doslej nad psihofizičnim stanjem voznikov v okviru TISPOL-a, v kateri sodelujejo policisti 25 evropskih držav, je v enem tednu z nadzori tako podnevi kot ponoči, in to na vseh vrstah cest, preveriti psihofizično stanje milijona voznikov. Po TISPOL-ovih podatkih je leta 2001 na evropskih cestah umrlo 50.326 oseb. Rezultati skupne strategije, da bi do konca desetletja za polovico zmanjšali število smrtnih žrtev v prometnih nesrečah, so spodbudni, toda stanje se mora še izboljšati. Še vedno je tragična številka, da se je lani na cestah v Evropi ubilo 39.000 ljudi.