Sorodne objave

 

Na podlagi 21. člena Zakona o občinskem redarstvu (Ur. l. RS, št. 139/2006), četrtega odstavka 7. člena in prvega odstavka 9. člena Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja občinskih redarjev (Ur. l. RS, št. 78/2007)

Policijska akademija objavlja izvajanje:

PREIZKUSA ZNANJA ZA OPRAVLJANJE NALOG OBČINSKEGA REDARSTVA

ČAS IN KRAJ IZVAJANJA


Pisni del preizkusa znanja se bo izvajal:

  • v torek, 4. 3. 2008, in sredo, 5. 3. 2008 (prvi rok);
  • v ponedeljek, 21. 4. 2008 (drugi rok).


Praktični del preizkusa
znanja se bo izvajal:

  • v sredo, 12. 3. 2008, in četrtek, 13. 3. 2008 (prvi rok);
  • v torek, 29. 4. 2008 (drugi rok).


Pisni in praktični del preizkusa znanja bo potekal v prostorih Policijske akademije (Rocenska 56, 1211 Ljubljana - Šmartno).VKLJUČITEV V PREIZKUS ZNANJA

K pisnemu delu preizkusa znanja lahko pristopijo kandidati, ki so uspešno zaključili osnovno strokovno usposabljanje.

Rezultate pisnega dela preizkusa znanja bo organizator objavil na spletnih straneh Policije in Ministrstva za notranje zadeve.

K praktičnemu delu preizkusa znanja lahko pristopijo kandidati, ki so uspešno opravili pisni del preizkusa znanja

Kandidatom, ki pisnega ali praktičnega dela preizkusa ne bodo uspešno opravili v prvem roku, ga bodo lahko opravljali v drugem roku.NAČIN PRIJAVE

Prijavo na preizkus znanja   mora vložiti odgovorna oseba občinske uprave, pri kateri je kandidat zaposlen, najmanj 30 dni pred datumom, določenim za izvedbo pisnega preizkusa znanja. Pošlje jo na naslov Policijska akademija, Rocenska 56, 1211 Ljubljana - Šmartno ali elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Pri prijavi naj se pod zvezo sklicuje na "Občinski redar - preizkus".

Organizator bo na podlagi zbranih prijav kandidate obvestil o datumu in uri opravljanja preizkusa 14 dni pred opravljanjem pisnega dela preizkusa.LITERATURA ZA PRIPRAVO NA PREIZKUS ZNANJA

Kandidati so s temeljno in dodatno literaturo ter drugimi viri, potrebnimi za pripravo na preizkus znanja, seznanjeni v okviru Osnovnega strokovnega usposabljanja.

Dodatne informacije o izvedbi javne objave lahko dobite pri ge. Slavici Gostiša, policijski inšpektorici na Policijski akademiji (telefon: 01/ 514 7103).