V Ljubljani, na Generalni policijski upravi na Štefanovi 2 danes, 23.maja 2006 in jutri, 24. maja 2006, poteka srečanje vodij nacionalnih enot Europola držav Salzburške skupine.

Na podlagi Skupne deklaracije notranjih ministrov v okviru razširjene EU (četrti forum v Salzburgu z dne 19.7.2003), ki predvideva poglobljeno sodelovanje Avstrije, Poljske, Madžarske, Češke, Slovaške in Slovenije na področju notranjih zadev, je bil konec leta 2004 sklican prvi sestanek vodij nacionalnih enot Europola prej omenjenih držav. Tovrstna srečanja omogočajo vodjem nacionalnih enot Europola, da okrepijo formalne in neformalne vezi, ki omogočajo kvalitetnejše in lažje povezovanje in izmenjavo izkušenj v okviru Odbora vodij nacionalnih enot Europola kot tudi zunaj tega odbora na področjih, ki so v pristojnosti nacionalne odgovornosti. Taka področja so na primer uvajanje Europolovega informacijskega sistema v države članice, izmenjava izkušenj glede evalvacije s strani ekspertnih skupin Sveta EU, ki redno potekajo na področju sodelovanja držav članic z Europolom in drugo.

Na srečanju so bodo obravnavale različne teme kot so predstavitev organizacije delovanja slovenske policije, predstavitev policijskih evidenc in informacijskega sistema slovenske policije, priprave na sprejem valute euro, delovanje skupnih preiskovalnih skupin, izkušnje v zvezi z evalvacijo v zvezi z izmenjavo informacij med državami članicami in med njimi ter Europolom, perspektive bodočega sodelovanja.


060523 Salzburg

Delovno srečanje


Spoštovani novinarji,

za dodatne informacije o srečanju se obrnite na Draga Menegalijo, predstavnika Policije za odnose z javnostmi za področje odkrivanja in preiskovanja kriminalitete, GSM 041 733 479, e-naslov: drago Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

 

Sektor za odnose z javnostmi