Že pred Martinovim vikendom smo javnost seznanili z aktivnostmi v zvezi z nadzorom nad psihofizičnim stanjem voznikov v zadnjih dveh mesecih letošnjega leta.

Kljub temu, da naše aktivnosti vnaprej napovedujemo, nam vseeno ne uspe prepričati vseh, da se, če uživajo alkohol, mamila ali psihoaktivna zdravila, ne odločajo za udeležbo v prometu (Alkohol v cestnem prometu - analiza stanja v novembru in decembru 2005).  

Glede na to, da je za mesec december uživanje alkohola še posebej značilno, bodo temu prilagojene tudi nadzorstvene aktivnosti policije.

Vožnjo pod vplivom alkohola bomo poostreno nadzirali tudi čez dan, še zlasti popoldne, ob zaključku delovnega dne. Ob pogostejših nadzorih psihofizičnega stanja bodo policisti preizkuse alkoholiziranosti opravljali tudi ob drugih izstopajočih kršitvah prometnih predpisov (najpogosteje ob večjih prekoračitvah hitrosti). Organizirani bodo tudi krajši poostreni nadzori na različnih območjih in v različnih urah.

Poleg poostrenih nadzorov, ki jih organizirajo policijske uprave, se bomo slovenski prometni policisti pridružili evropski nadzorstveni akciji, ki bo v petek, 22. decembra 2006. Takrat bomo izvedli skupen nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov na območju celotne države, po metodologiji PROMIL, hkrati pa bo nadzor potekal tudi v drugih evropskih državah.

Osnovni namen vseh teh aktivnosti je voznike, ki bodo uživali alkoholne pijače ali druge psihoaktivne snovi, odvrniti od vožnje v cestnem prometu.

S tem želimo zagotoviti večjo stopnjo varnosti vsem, ki se bodo v zadnjih dnevih letošnjega leta pojavili v prometu, in izločiti tiste, ki bi s svojim ravnanjem v prometu lahko ogrozili druge.


V prometu želimo prijetne, predvsem pa varne praznike ter srečno in uspešno leto 2007!