Zaščita šibkejših udeležencev v prometu, še posebej otrok ni izpostavljena le v določilih Zakona o varnosti cestnega prometa, temveč predstavlja tudi eno izmed prioritet policijskega nadzora cestnega prometa.

Ena izmed oblik prevoza, kjer se otroci pogostokrat pojavljajo kot potniki, so tudi prevozi otrok s kombiniranimi vozili smučarskih klubov. Vsem je verjetno še dobro v spominu tragična nesreča na gorenjski magistrali leta 1996, ko je v trčenju kombiniranega in osebnega vozila umrlo 6 oseb, od tega kar 4 otroci, člani smučarsko skakalnega društva.

Ne glede na to, da je nesreč pri izvajanju organiziranih prevozov otrok zanemarljivo malo, poostrene nadzore nad to kategorijo vozil periodično ponavljamo. Tako vsako leto, v mesecu januarju izvedemo tudi poostren nadzor nad organiziranimi prevozi otrok s kombiniranimi vozili smučarskih klubov. V nadzor aktivno vključimo tudi vsa razpoložljiva vozila z vgrajenimi videonadzornimi napravami.

Letošnji nadzor je potekal v soboto 10. januarja 2004 na večini policijskih uprav. Tekom nadzora so policisti ustavili in kontrolirali 182 vozil namenjenih prevozom potnikov, od tega 43 vozil s katerimi so se opravljali organizirani prevozi otrok. V dveh primerih so ugotovili, da vozilo ni bilo ustrezno označeno za tovrstne prevoze, v enem primeru je bila ugotovljena prekoračitev hitrosti, ugotovljene pa so bile tudi tri manjše nepravilnosti. Policisti so zoper voznike podali dva predloga za uvedbo postopka o prekršku, izrekli dve denarni kazni ter eno opozorilo, eno vozilo pa je bilo zaradi ugotovljenih nepravilnosti izločeno iz prometa.

Izvedbo nadzora ocenjujemo kot uspešno, saj ob dokaj velikem številu kontroliranih vozil nismo ugotovili hujših nepravilnosti. Z izvajanjem poostrenih nadzorov nad to kategorijo vozil in prevozov bomo nadaljevali tudi v prihodnje.

 

Uprava uniformirane policije, Sektor za cestni promet