Sorodne objave

 

Policija si skupaj z drugimi prizadeva s sistematičnim delom izboljšati stopnjo uporabe varnostnih pasov. Z upoštevanjem novih metod in taktik policijskega dela že dve leti izvaja preventivno-represivno akcijo "Slovenija, pripni se!", ki je namenjena povečanemu nadzoru nad (ne)uporabo varnostnih pasov. Letošnja, ki bo potekala med 22.03.2004 in 04.04.2004, je tudi posledica ugotovljene manjše uporabe varnostnih pasov v drugi polovici leta 2003.

Povečanje policijskih aktivnosti (strožji represivni nadzor) v letu 1996 je občutno izboljšal uporabo varnostnih pasov (s 40 % stopnje uporabe varnostnih pasov na okoli 80 % na sprednjih sedežih). Z zvišanjem stopnje uporabe varnostnih pasov se vpliv policijskega dela manjša oziroma je za majhno izboljšanje stanja potrebno veliko energije in stroškov.

Tokratna akcija bo potekala podobno kot pretekla leta, povečal pa se bo čas trajanja. Sestavljena bo iz preventivnega dela (opozarjanje) in represivnega dela (kaznovanja) in bo po vsej Sloveniji potekala 2 tedna. Na osnovi analiz stanja so na policijskih upravah izdelali natančne načrte glede na ugotovljeno problematiko pa so se odločili o razmerju med preventivnim in represivnim delom akcije.

Policisti bodo uporabo varnostnih pasov preverjali v okviru rednega dela, prav tako pa bodo posamezne enote pri delu uporabljale tudi metodologijo poostrenega nadzora ťPASŤ, kar pomeni, da bodo na posebno izbrana in označena mesta preusmerili prometni tok vse voznike in potnike preverili, če uporabljajo varnostni pas. Poleg tega bodo vodje policijskih okolišev obiskali vrtce in šole ter posebno pozornost posvetili tudi staršem, ki prevažajo otroke.

Z akcijo želimo ponovno opozoriti na velik pomen dosledne uporabe varnostnih pasov v cestnem prometu in s tem povečati na njihovo uporabo, kar je bilo v letu 2003 tudi med zastavljenimi cilji policije.

pas04 1

V letu 2003 je bilo ugotovljeno, da je povprečna uporaba varnostnih pasov na sprednjih sedežih v Sloveniji 82,7 %. Najslabša uporaba varnostnih pasov je bila ugotovljena na območju PU Nova Gorica in Kranj.

pas04 2

Uporaba varnostnih pasov na zadnjih sedežih je zelo slaba, saj ga v povprečju uporablja le vsak tretji potnik na zadnjem sedežu. Najslabše je stanje na območju PU Celje, Kranj in Krško.

 

Pripravili v Sektorju za cestni promet Generalne policijske uprave